Slett styrearbeid kan føre til erstatningsansvar

1 min lesing
18. september 2023

Boet etter Kleven verfts konkurs krever 200 millioner i erstatning fra den tidligere styrelederen. Dette bringer spørsmålet om styreansvar og erstatningsansvar til overflaten. Professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, som har styrer og styrearbeid som sitt ekspertområde, påpeker at dersom styrerepresentanter forsømmer sine oppgaver, kan de potensielt stå ansvarlig. Dette ifølge artikkelen: Professor er klar på at slett styrearbeid kan føre til erstatningsansvar, i Kystens Næringsliv.

For at en styrerepresentant skal kunne anses som uaktsom, må det foreligge en plikt som er brutt uten unnskyldelige omstendigheter. Bråthen omtaler dette som "pekefingeransvar". Dette vil si at dersom man kan peke på en styreleder eller styremedlem og hevde at de skulle håndtert en situasjon annerledes, kan de bli holdt ansvarlig.

Selv om det kan være utfordringer som raske konjunkturendringer eller andre eksterne faktorer som er vanskelige for styret å forutse, er dette typiske situasjoner der det ikke er grunnlag for å rette krav mot styrerepresentanter.

Dersom retten finner en styrerepresentant skyldig, er det opp til retten å fastsette erstatningsbeløpet. Dette vil typisk være basert på det faktiske tapet kreditorer og andre er påført. I noen tilfeller oppnår partene enighet om deler av ansvaret og erstatningskravet, mens i andre tilfeller vil retten måtte avgjøre saken.

Styreansvaret er først og fremst et erstatningsansvar og er definert i aksjeloven § 17-1. Et kjent eksempel er fra 2017 da tidligere kulturminister Thorhild Widvey og andre ledere ble dømt til å betale over 25 millioner kroner etter konkursen i seismikkselskapet RXT. Dette illustrerer viktigheten av grundig styrearbeid og potensielle konsekvenser av forsømmelse.

Dersom man er usikker på hvilke regler som gjelder for styrearbeid generelt, og erstatningsansvar spesielt, anbefaler vi å ta en titt på Styreskolen som er en del av Orgbrains styreportal.

I tillegg anbefaler vi at alle som tar på seg et styreverv å forsikre seg mot styreansvar. En styreansvarsforsikring dekker normalt det erstatningsansvaret det enkelte styremedlem kan bli utsatt for ved utøvelse av styrearbeidet.  

Les hele artikkelen i Kystens Næringsliv: Professor er klar på at slett styrearbeid kan føre til erstatningsansvar