VÅR HISTORIE

Et brennende ønske om å hjelpe styrene

orgbrain-pyramide-1920-1080

Bakgrunnen for selskapet

Orgbrain er et norsk selskap som ble stiftet i 2017 av gründere, med lang styreerfaring, som hadde et ønske om å hjelpe styrene med å håndtere sine oppgaver og juridiske forpliktelser på en enklere, bedre og sikrere måte gjennom brukervennlig og moderne teknologi.

De siste årene har teknologi blitt en integrert del av våre liv – både privat og på jobb. Det har kommet en rekke plattformer som er utviklet for å hjelpe oss med å håndtere konkrete oppgaver digitalt. Instagram er blitt et naturlig valg når vi skal dele bilder, Airbnb ved korttidsleie av bolig og LinkedIn når vi skal holde kontakt med våre forretningsforbindelser. Det samme gjelder for næringslivet. Oppfølging av kunder skjer via spesiallagde plattformer som Salesforce, HubSpot eller SuperOffice. Regnskap, fakturering og lønn håndteres av nettbaserte plattformer som Visma.net, PowerOffice, 24SevenOffice og Xledger. Betalinger og banktjenester skjer via nettbankplattformer.

Samme digitale utvikling har ikke skjedd innen styrearbeid. Til tross for at styrene er gitt et stort ansvar, og det er kommet strenge krav til datahåndtering gjennom GDPR, er det kun et fåtall styrer som har valgt å ta bruk spesiallaget verktøy for å ivareta sine oppgaver. I stedet håndterer mange styrer sitt arbeid på nær samme måte som på 90-tallet.

Det vil si med en rekke manuelle prosesser ved bruk av en «hjemmesnekret» løsning bestående av forskjellige frittstående funksjoner slik som worddokumenter for å lage agenda og protokoll, lokal lagring av dokumenter og bruk av e-post (med vedlegg) for å distribuere innkalling til møte. Signering av protokoll skjer ofte ved bruk av penn og papir. Det vil si at styremøter langt på vei blir administrert på samme måte som i forrige årtusen. Dette til tross for den enorme teknologiske utvikling som har vært i løpet av denne tidsperioden, og at det de siste årene har kommet flere endringer i lovgivningen som oppfordrer til digitalisering av styrets arbeid.

Dette ønsker Orgbrain å gjøre noe med, og vi har derfor tatt på oss oppgaven med å hjelpe styrene å tre inn i fremtidens styrerom. 

Vår målsetning er å gjør det enklere, sikrere og mer behagelig å sitte i styrer.