PRISER

Velg løsningen som passer best

Månedlig Spar 50% Årlig
GRÜNDERPAKKE
kr 798
kr 399
/Per foretak per måned*
/Per foretak per måned*
Samme som standard
Inkluderer 6 brukere
* Prisen gjelder for foretak med under 3 millioner kroner i omsetning og 5 millioner kroner i balanseverdi. Varighet maks 24 måneder.
* Prisen gjelder for foretak med under 3 millioner kroner i omsetning og 5 millioner kroner i balanseverdi. Varighet maks 24 måneder.
LITEN BEDRIFT-PAKKE
kr 1 398
kr 699
/Per foretak per måned**
/Per foretak per måned**
Samme som standard
Inkluderer 6 brukere
** Prisen gjelder for foretak med under 10 millioner kroner i omsetning og 10 millioner kroner i balanseverdi. Varighet ingen begrensning.
** Prisen gjelder for foretak med under 10 millioner kroner i omsetning og 10 millioner kroner i balanseverdi. Varighet ingen begrensning.
STANDARD
kr 398
kr 199
/Per bruker per måned
/Per bruker per måned*
For ett styre
Gratis etablering
Gratis for aksjonærer/medl.
Gratis styreskole, verdi kr 15.000,-
Gratis elektronisk signering
Man behøver minimum én bruker til daglig leder, hvert styremedlem (inkludert varamedlem), og til eventuell styresekretær.
Man behøver minimum én bruker til daglig leder, hvert styremedlem (inkludert vara), og til eventuell styresekretær.
ENTERPRISE
kr …
kr ...
Skreddersydd løsning/pris
Skreddersydd løsning/pris
Samme som Standard
For flere styrer
Konserntilpasninger
Utvidet support
Delt datarom

Foreninger, medlemsorganisasjoner, stiftelser, og idrettslag, ta kontakt for pris!

Følgende gjelder alle abonnement:

Gratis onboarding/opplæring
Gratis Styreskole
Gratis E-signatur
Support via telefon, chat, e-post og video

Forskuddsfakturering av abonnement for valgt avtaleperiode. Alle oppgitte priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Ved å ta i bruk Orgbrain aksepterer du våre brukervilkår.

ikon-pristilbud2-green
Få et pristilbud
Vær sikker på at du får riktig pris
GI MEG MIN PRIS
gratis-prove-ikon
Prøv Orgbrain gratis
Finn ut om Orgbrain er riktig løsning
KOM I GANG

Se liste over egenskaper

Egenskapene listet opp under Standard gjelder også for Gründerpakken og Liten bedrift-pakken

STANDARD
ENTERPRISE
Aksjeselskap (AS og ASA)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Foreninger/idrettslag (FLI)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Stiftelser (STI)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Samvirkeforetak (SA)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Borettslag (BRL)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Eierseksjonssameier (ESEK)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
MØTETYPER
Styremøter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Generalforsamlinger
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Årsmøter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Aksjonærmøter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Medlemsmøter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Gruppemøter (ledermøter, valgkomite, prosjektmøter, etc.)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
SPRÅK
Norsk
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Engelsk
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
FØR MØTET
Automatisk forslag til årsplan/årshjul
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Møteplanlegger for styremøter/generalforsamling
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Kalenderintegrasjon (Google, Microsoft, Apple, etc)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Agendabibliotek og maler
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Aksjonspunkter med frist og ansvarlig
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Juridiske hjelpetekster (norsk og engelsk)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Fullmakter og fullmektige (generalforsamlinger)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Automatisk forslag til stemmesedler i PDF (generalforsamlinger/årsmøter)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Forhåndstemmer
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
UNDER MØTET
Styremøter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Styrechat
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Videokonferanser (innebygd eller eksternt)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Generalforsamlinger
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Fortegnelse over fremmøtte (generalforsamling/årsmøte)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Digital stemmegiving
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Undergrupper (ledergruppe, valgkomite, prosjektgruppe, etc.)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Ekstra gruppebrukere (utover styrebrukere)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Revisortilgang
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
ETTER MØTET
Oppfølgingssaker
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Protokollutkast
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Protokoll på høring
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Annotering i PDF
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Elektronisk signering protokoll (Orgbrain eSign) **
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
BankID-signering protokoll ***
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Lagring *
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
EIERE
Aksjeeiere/medlemmer
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Aksjeeierbok/medlemsregister
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Tilpasset flere aksjeklasser og ulik stemmevekt
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Registrere kjøp/salg
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Emisjoner
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Meldinger (kvartalsrapporter, etc)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
DATAROM
* Lagring
10 GB (kr 10 pr. ekstra GB)
Etter avtale
Forslag til mappestruktur tilpasset DD-prosess
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Differensiert tilgang ut fra roller
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Dele mapper på tvers av organisasjoner
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Personlig mappe for alle brukere
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Automatisk lagring av filer fra møter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Legge inn vannmerke på dokumenter
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Elektronisk signering dokumenter (Orgbrain eSign) **
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
BankID-signering dokumenter ***
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Delt datarom i konsern
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
ELEKTRONISK SIGNERING
** Elektronisk signering via Orgbrain eSign
Gratis
Gratis
*** BankID-signering via Signicat
Kr 20 pr. signatur
Kr 20 pr. signatur
Automatisk påminnelse ved manglende signering
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
SIKKERHET OG INNLOGGING
Single sign-on (SSO)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
To-faktor autentisering (2FA)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Kryptert lagring av dokumenter vha 256 bit AES
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Kryptert overføring vha TLS
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
EVALUERING OG KUNNSKAP
Styreevaluering
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Evaluering av daglig leder
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Opprette egne spørreskjema
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Styreskolen. Bli sertifisert styremedlem (verdi kr. 15.000,-) comptab-infoalt7-icon
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
SUPPORT OG KUNDESUKSESS
Onboarding med rådgiver
1 time gratis
1 time gratis
Opplæring med rådgiver
1 time gratis
1 time gratis
Support (chat, e-post, telefon og video)
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Support via hjelpeartikler og videobibliotek
comptab-yes-icon
comptab-yes-icon
Dedikert kontakt på support
comptab-no-icon
comptab-yes-icon
Utvidet support ved styremøter og generalforsamling
comptab-no-icon
comptab-yes-icon
Aksjonærsupport
comptab-no-icon
comptab-yes-icon
TILPASNINGER OG ADMINISTRASJON
Individuelle tilpasninger
comptab-no-icon
comptab-yes-icon
Datterselskaper (felles faktura, prising)
comptab-no-icon
comptab-yes-icon
Spørsmål mange stiller

Få svar på det du lurer på

Hvor mange brukere må jeg ha?

Man behøver minimum én bruker til daglig leder, hvert styremedlem, og til eventuell styresekretær. I tillegg bør eventuelle varamedlemmer og observatører også ha hver sin bruker.   

Er dere fire i styret pluss daglig leder, behøver dere fem brukere.

Er dere seks i styret, pluss daglig leder og en styresekretær, behøver dere åtte brukere.

Hva om jeg behøver mer enn seks brukere i en Gründer-, eller Liten bedrift-pakke?

Både Gründer-, og Liten bedrift-pakken inkluderer 6 brukere. Dersom du skal legge til en ekstra bruker, koster denne det samme som en Standard bruker. Altså kr 199 per bruker per måned ved dårlig avtale. Eller kr 398 per bruker ved månedlig avtale.

Hva er oppsigelsestiden for Orgbrain?

Oppsigelsestiden er 30 dager før neste fornyelsesperiode.

Hvor lenge kan jeg prøve Orgbrain gratis?

Du kan prøve Orgbrain gratis i 14 dager. Du har full tilgang til alle funksjoner i løpet av prøvetiden.

Hva er en Gruppebruker?

I Orgbrain er det mulig for et foretak å opprette en «undergruppe», som kan sammenlignes med en underavdeling av det foretaket som er registrert som kunde. En undergruppe kan typisk være en ledergruppe, valgkomite eller en Due diligence-gruppe. En gruppebruker er en bruker som er medlem av en undergruppe. 

Er elektronisk signering via Orgbrain eSign en godkjent og bindende signeringsmåte?

En standard elektronisk signatur er en generell betegnelse på metoder og teknikker som kan benyttes ved signering av digitale dokumenter. Dette kan være en løsning der man for eksempel kan signere ved bruk av musepeker på en skjerm, men også andre mekanismer kan være involvert, for eksempel bruk av kryptering. En standard elektronisk signatur har en juridisk effekt og kan legges frem som bevis i en rettssak.

Orgbrain eSign er en løsning for standard elektronisk signatur for PDF-dokumenter der brukerne signerer ved bruk av finger, stylus eller musepeker på skjerm, men der det er lagt til ekstra sikkerhetsmekanismer for å øke sikkerheten ytterligere.

Hvordan faktureres BankID-signering via Signicat?

Variable kostnader, slik som BankID-signering fra tredjepartsleverandører, vil etterfaktureres.

Hvordan faktureres ekstra lagring?

Variable kostnader, slik som ekstra lagring, vil etterfaktureres.

Finner du ikke svaret ditt? Send oss en melding.
Orgbrain passer for alle typer foretak

Styrer som ditt gir oss tillit hver eneste dag

“Digitale styremøter uten et eneste word-dokument, ferdig skrevet idet du forlater møtet, og mulighet til godkjenne referat ved møteslutt.”
oddvar-royset
Oddvar Røyset
Daglig leder og styreleder, Røyset AS
“Vil du øke kvaliteten på styrearbeidet er Orgrain rett verktøy for styret.”
severin-gjerde
Severin Gjerde
Daglig leder og styreleder
Høddvollbarnehagene
“Effektiviserer styrearbeid med ferdige maler, effektiv gjennomføring av styremøter og kvalitetssikring i forhold til godkjenning/ signering/ oppbevaring av protokoller.”
nicolay-bang
Nicolay Bang
Styreleder, Sweet Tech AS
“Fantastisk oversikt over styrearbeidet. Fantastisk oversikt over dokumenter.”
katrine-j-s-arnkvaern
Katrine J. S. Arnkværn
Daglig leder, Vekstra PeTo AS
“Lett å bruke. Effektivt.”
john-are-lindstad
John Are Lindstad
Daglig leder, Vinje Ullvarefabrikk AS/ Lanullva
“Det er et godt system som hjelper oss til å holde orden på ting og lage profesjonelle dokumenter (det gjør noe med inntrykket av vår bedrift).”
oddbjorn-windstad
Oddbjørn Windstad
Daglig leder, Marstad Group AS
“En løsning som gir deg ett sted for alt som har med styrearbeid og generalforsamlinger å gjøre.”
knut-erik-myren
Knut Erik Myren
Daglig leder, Agito AS
“Forenkler styrearbeidet og gir i tillegg mange muligheter til å forbedre styrearbeidet.”
irene-viveli
Irene Viveli
Styreleder, Xtremeidfjord
“Veldig brukervennlig.”
christian-h-theiste
Christian H. Theiste
Eier og styresekretær, InsuLife AS
“Oversiktlig og rimelig system som vil spare deg for mye tid.”
henrik-foss
Henrik Foss
Styreleder, N3 Group AS
“Bra løsning, har det meste du trenger, relativt lett og sette seg inn i.”
espen-fyksen
Espen Fyksen
Styremedlem, Brand Foods AS
“Orgbrain hjelper deg å få orden på styrearbeidet ditt.”
harald-saevareid
Harald Sævareid
Daglig leder, Nivel
“Et godt program til å få struktur, samt lette møtevirksomhet og ikke minst gi ut info.”
oyvind-ordemann
Øyvind Ordemann
Daglig leder og styreleder, Nannestad og Gjerdrum Røde Kors
“Dersom du er på jakt etter en styreportal som vil lette arbeide ditt, skape trygghet i de ulike styreprosesser, som samler alt på ett sted, oversiktlig, lett å manøvrere i - alt til en meget gunstig pris, da bør du kontakte Orgbrain. I tillegg vil du "få med på kjøpet" meget hyggelig og servicevennlig betjening.”
johnny-haugland
Johnny Haugland
Gründer og daglig leder, Ren Fordel
“God løsning for å ha oversikt over styrearbeid. Gjør det enklere å profesjonalisere styrets arbeid”
geir-arne-mathisen
Geir-Arne Mathisen
Daglig leder, Økoråd Gruppen AS
“Jeg har "solgt" inn Orgbrain til flere gründerbedrifter. Digital tilgang til alt du trenger for å gjennomføre profesjonelle styremøter og generalforsamlinger (relevant informasjon, oppdatering regelverk, arkiv, maler, digital signatur, stemmegivning og generalforsamlinger.”
nina-ostgaard
Nina Østgaard
Daglig leder, Gaiasenter AS
“Profesjonell løsning som sikrer god og forsvarlig gjennomføring av styreaktiviteter.”
alexander-stovik-kjolstad
Alexander Støvik Kjølstad
Daglig leder, Smart Norway
“Brukervennlig, opplærende (dårlig ord mener egentlig educational).”
oyvind-ervik-2
Øyvind Ervik
Daglig leder, Grønmo Golfklubb
“Systemet gir god oversikt og struktur på styrearbeidet. Protokollføring og stemmetelling er enkelt, og alt signeres elektronisk.”
espen-schaug
Espen Schaug
Styreleder, Evotek AS
“Brukervennlig og god funksjonalitet.”
hans-jorgen-solli
Hans-Jørgen Solli
Daglig leder og styreleder, Last Mile Holding AS og Last Mile Solutions AS
“Enkelt, praktisk og effektivt.”
haakon-thorsen
Haakon Thorsen
Daglig leder og styremedlem, BNS Container
“Enket å benytte, innholdsrikt og bedrer kvaliteten på styrearbeidet.”
erlend-bonesvoll
Erlend Bonesvoll
Daglig leder, nLogic AS
“Et godt verktøy for effektiv styring av styrearbeid.”
thomas-j-potter
Thomas J. Potter
Styremedlem, Bergens Elektriske Sporvei
“Effektiviserer styresekretærarbeidet, og forbedrer kommunikasjonen og deling av saksunderlag til styret.”
thomas-andersen
Thomas Andersen
CFO, Tellu
“Lett å jobbe med, gir god oversikt.”
reidar-nilsen
Reidar Nilsen
Daglig leder, Oslo Tennisklubb
“Struktureringsverktøy for bedrift”
jon-sjolie
Jon Sjølie
Daglig leder og styresekretær, Ctelo as
“Enkelt å komme i gang, og gir rask oversikt over det meste som er relevant.”
svein-jorgen-fuglesang
Svein Jørgen Fuglesang
Daglig leder, Hygotech AS
“Veldig bra brukergrensesnitt, spesielt for små bedrifter. Enkelt å lære og bruke.”
rune-fredheim
Rune Fredheim
Daglig leder, Tyristrand Vannverk SA
“Alt styret trenger på ett sted. Brukervennlig så alle skjønner det uavhengig av kunnskap og styrets størrelse.”
jorn-willy-andersen
Jørn Willy Andersen
Daglig leder, Jwillya Consulting
Klar for å prøve Orgbrain

Hvorfor ikke ta Orgbrain ut på en gratis prøvetur i 14 dager?