BÆREKRAFT

Digital styreportal for en mer bærekraftig fremtid​

Tre sentrale faktorer

Miljø, sosiale forhold og god eierstyring – bedre kjent som ESG (Environmental, Social and Corporate governance) – viser til tre sentrale faktorene for å måle bærekraften og den samfunnsmessige virkningen av en virksomhet. Disse kriteriene – sammen med FN bærekraftsmål – gir viktige føringer for ansvarlig drift av en virksomhet.

maal_nologo-1024x503

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Totalt er det 17 mål og 169 delmål. 

En bærekraftig utvikling gjør at samfunnet løser dagens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer samtidig som man sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. Orgbrain har en klar strategi på at alle sentrale aktiviteter som utøves i selskapet skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet. Det betyr blant annet at Orgbrain skal strebe etter å oppnå en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring. Dette gjelder både interne forhold i selskapet og hva vil leverer av produkter og tjenester til våre kunder. 

Orgbrain har valgt ut bærekraftsmål nummer 4 (God utdanning) og 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur) som spesielt viktige med tanke på våre muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling.

orgbrain_maal

Medarbeidere og kultur

Vi tror at ansvarlige selskaper med en bærekraftig forretningsmodell lettere tiltrekker seg motiverte, engasjerte og pålitelige medarbeidere med høy etisk standard. Internt jobber Orgbrain derfor aktivt for å utvikle en organisa­sjon der det skapes rom for åpenhet, mangfold og kreativitet. Vi ønsker at våre medarbeidere skal føle en stolthet over å jobbe for oss, der den enkelte skal kunne være med å bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom idedugnader og entreprenørskap.

kultur-b

Produkter og tjenester

Eksternt er vårt samfunnsoppdrag å bidra til at virksomheter lettere kan omstille seg til en mer moderne og bærekraftig måte å jobbe på, slik at de er bedre rustet for fremtiden. En sentral del av dette er å utvikle digitale produkter og tjenester som hjelper våre kunder å drive styrearbeidet på en bedre og sikrere måte – samt gjøre det enklere for styrene å foreta mer bærekraftige valg.

produkter2-1024x582
miljoe

Hvordan vi hjelper våre kunder

Miljø

Gjennom å utvikle løsninger for digitalisering av styrearbeidet, blant annet gjennom integrert videokonferanse og elektronisk signering, bidrar våre løsninger til at våre kunder har mindre behov for reisevirksomhet i forbindelse med møter og mindre bruk av papir. Da vi leverer heldigitale løsninger etterlater bruk av våre tjenester lite klimaavtrykk.

Sosiale forhold

Vår løsning gjør det enklere for våre kunder å håndtere styreverv og løsningen bidrar derfor til at enda flere kan ta på seg styreverv. Dette er med på å legge til rette for at våre kunder kan få et større mangfold i styrene. Gjennom et integrert styrekurs og juridisk veiledning senker vår styreportal i tillegg barrieren for uerfarne gründere å starte opp ny virksomhet.

God eierstyring

Orgbrain sin styreportal hjelper våre kunder å få satt de riktige sakene på agendaen til riktig tid. Løsningen bidrar også til økt datasikkerhet og bistår med å gi våre kunder juridisk veiledning på sentrale temaer som omhandler styrets arbeid. Portalen åpner også opp for enklere og bedre kommunikasjon, samt større åpenhet mellom ledelsen, styret og aksjonærene.