Fremtidens styrerom

Ved bruk av moderne og brukervennlig teknologi har Orgbrain utviklet en portal som er skreddersydd for å håndtere de oppgaver som styret er ansvarlig for. Portalen inneholder en rekke funksjoner som på en enkel måte bidrar til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid.

toppbilde-1500-1150
Kast ikke bort tiden

Gå inn i fremtidens styrerom

personlig-demo-ikon
Book en personlig demo
Du får svar på alle dine spørsmål
FÅ DEMO
gratis-prove-ikon
Prøv Orgbrain gratis i 14 dager
Finn ut om Orgbrain er riktig løsning
KOM I GANG
Før møtet
Under møtet
Etter møtet
Felles
FØR MØTET

Forbered styret på suksess

Før styremøtet starter sikrer Orgbrain at styremedlemmene har all informasjon de trenger for å ta informerte beslutninger under møtet. Styreportalen hjelper styret å forberede seg grundig og kommunisere effektivt. Noe som gjør det enklere for styret å bidra til at møtet går bra, samt sette styret i stand til å ta best mulig beslutninger for foretaket.

for-motet

Hva skjer før et møte?

Før et styremøte

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper styret med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain før et styremøte:

 • Styremedlemmer melder inn forslag til saker via oppgavefunksjonen

 • En administrator, typisk daglig leder, styrets leder eller en styresekretær, kan opprette utkast til et møte inne i Orgbrain. Dette kan gjøres ved å opprette enkeltmøter, kopiere tidligere møter eller opprette flere møter gjennom en årshjulfunksjon.

 • Administrator vil få tilgang til et stort agendabibliotek med en rekke forslag til saker som kan være aktuelt å sette på agendaen.

 • Alle som er gitt administratorrettigheter kan samhandle, og i fellesskap tilpasse tekst og vedlegg som skal følge med sakene på agendaen.

 • Man kan benytte AI-assistenten til å utforme tekster til saksbeskrivelse, lage forsalg til vedtak, gjennomføre språkvask der AI retter skrivefeil og gjør teksten lettere å lese, med mer.

 • Før det inviteres til møte, blir deltakerne invitert til å stemme på alternative møtetidspunkter, ved bruk av innebygget løsning i Orgbrain.

 • Når tidspunkt er avklart, inviteres styremedlemmer, og eventuelt andre deltakere, til møtet fra Orgbrain. De som har lagt inn at de ønsker møteinvitasjonen direkte inn i sin private kalender, vil kunne besvare om de deltar eller ikke fra kalenderen. (Uansett om de bruker Microsoft Outlook, Google Calendar eller andre større kalender løsninger)

 • Ved behov kan det opprettes en chat, der styret kan diskutere aktuelle saker i forkant av møtet.
Før en generalforsamling

Styret har ansvar for å kalle inn til generalforsamlinger. I tillegg har styret etter aksjeloven § 5-8 plikt til å gi hver enkelt aksjeeier mulighet til å delta digitalt på generalforsamlinger. Et system som benyttes ved avholdelse av generalforsamlinger bør derfor inneholde alt av funksjonalitet som gjør at administrator kan håndtere denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, herunder håndtering av fullmakter og forhåndsstemmer, samt føre fortegnelse over fremmøtte.

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper et styre  med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain før en generalforsamling:

 • Aksjeeierboken i Orgbrain må være oppdatert. For nye brukere kan aksjeeierboken ved få klikk lastes opp i Orgbrain via et regneark.

 • Styret avholder møte ved bruk av Orgbrain der de bestemmer hvilke saker som skal behandles av generalforsamlingen.

 • En administrator, typisk daglig leder, CFO eller en styresekretær, kan opprette utkast til et generalforsamlingsmøte inne i Orgbrain.

 • Administrator vil få tilgang til et stort agendabibliotek med en rekke forslag til saker som kan være aktuelt å sette på agendaen.

 • Alle som er gitt administratorrettigheter kan samhandle, og i fellesskap tilpasse tekst
  og vedlegg som skal følge med sakene på agendaen.

 • Aksjeeierne og eventuelt andre deltakere inviteres via e-post til generalforsamling fra Orgbrain. Deltakerne kan enkelt via e-posten logge seg inn i Orgbrain, der de får tilgang til agenda og vedlegg.

 • Ved behov kan det opprettes en chat, der aksjeeierne kan diskutere aktuelle saker i forkant av møtet.

 • Dersom styret åpner for det, kan aksjeeierne enkelt via løsningen gi andre fullmakt til å delta på generalforsamlingen.

 • Dersom selskapet tillater det, kan aksjeeierne avgi forhåndsstemme.
  Løsningen lager også forslag til fysiske stemmesedler for bruk i fysiske møter.

Årshjul

Forslag til årshjul/årsplan med agendaforslag

Kalender

Kalender integrert med møteinnkalling og årshjul

Møteplanlegger

Finner møtetidspunkt når alle kan, helt automatisk

Agendaforslag

Stort bibliotek av agendapunkter med hjelpetekst

Juridisk assistent

Hjelpetekster med henvisning til relevant lovgivning

AI-assistent

Lager og utvider tekst, gjør språkvask, oversetter, mm.

Innkalling

Invitasjon, utsendelse, kalenderintegrasjon

Før møtet
Under møtet
Etter møtet
Felles
UNDER MØTET

Gjennomfør effektive styremøter

Orgbrain styreportal skaper et forum for styremedlemmene til å gjennomgå og diskutere sentrale aspekter ved foretakets resultater. I tillegg hjelper løsningen styret å ta beslutninger som kan være med på å styre selskapets strategiske retning. Ved å å benytte de smarte og digitale løsningene til Orgbrain, kan styret bidra til at foretaket er godt posisjonert for suksess i fremtiden.

under-motet

Hva skjer under et møte?

Under et styremøte

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper styret med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain under et styremøte:

 • Møtet kan avholdes på video, med Orgbrains egen videoløsning, eller ved å lenke til andre videoløsninger som Microsoft Teams eller Google Meet. Styret kan også kommunisere på chat under videomøtet.

 • Styrets leder åpner møtet, der sakene på agendaen blir gjennomgått. Vedlegg som har vært med i innkallingen kan enkelt vises direkte i portalen.

 • Etter hvert som man er innom beslutningssaker, kan enten den enkelte avgi stemme fra sin egen enhet (mobil, nettbrett eller datamaskin), eller la administrator registrere stemmene.

 • Dersom en sak trenger ytterligere behandling, er det enkelt å markere den for senere oppfølging.
Under en generalforsamling

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper et styre  med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain under en generalforsamling:

 • Generalforsamlingen kan avholdes som fysisk møte og/eller som et digitalt møte på video, med Orgbrains egen videoløsning, eller ved å lenke til andre videoløsninger som Microsoft Teams eller Google Meet.

 • Deltakerne kan også kommunisere på chat under videomøtet.

 • Styrets leder åpner møtet og går gjennom praktiske forhold slik som hvordan hvordan aksjonærene avgir stemme.

 • Orgbrain fører automatisk en fortegnelse over de som deltar direkte eller via fullmakt.

 • Deltakerne kan enkelt avgi sin stemme på besltuningssaker og ved personvalg. DEtte kan gjøres via egen enhet (mobil, nettbrett eller datamaskin), eller la administrator registrere fysisk stemmeseddel.

 • Løsningen tar hensyn til ulike flertaskarav (alminnelig flertallskrav mv.) og gir umiddelbar svar på resultat av avstemningen. 

Smart møte

Alle møter digitalt, fysisk eller blandet (hybridmøte)

Videokonferanse

Benytt innebygget løsning, eller andre, som Teams m.fl.

Dokumenter

På hver agendapunkt eller i mapper, med pdf-annotering

Notater

Enkelt å legge inn både egne og felles notater per møte

Stemmegiving

Deltakerne stemmer digitalt eller fysisk, uansett møteform

Referat

Referatet "skriver seg selv" under møtet

Før møtet
Under møtet
Etter møtet
Felles
ETTER MØTET

Gå fra styrerom til handling

Etter styremøtet sørger Orgbrain for at protokoll blir distribuert og signert. Styreportalen sikrer at beslutningene og handlingene som styret ble enige om under møtet, blir utført på en trygg og effektiv måte, og at alle relevante interessenter blir informert om resultatene. 

etter-motet2

Hva skjer etter et møte?

Etter et styremøte

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper styret med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain etter et styremøte:

 • Når møtet er over, vil det automatisk bli utarbeidet en protokoll basert på den informasjon som er lagt inn på hvert enkelt agendapunkt.

 • Mye av teksten vil kunne komme direkte fra forslagene i systemene, og det vil ofte kun være behov for mindre tilpasninger for mange av agendapunktene. 

 • For eventuell utviding av tekst, språkvask, oversettelse til engelsk eller til/fra nynorsk/bokmål kan man benytte vår AI-assistent.

 • Etter eventuelle justeringer i protokollen, kan administrator velge å sende ut protokollen på høring og deretter til elektronisk signering.
Etter en generalforsamling

For å gi et bilde av hva Orgbrain hjelper et styre  med, gir vi et kort eksempel på en typisk arbeidsflyt ved bruk av Orgbrain etter en generalforsamling:

 • Når generalforsamlingen er over, vil det automatisk bli utarbeidet en protokoll basert på den informasjon som er lagt inn på hvert enkelt agendapunkt.

 • Mye av teksten vil kunne komme direkte fra forslagene i systemene, og det vil ofte kun være behov for mindre tilpasninger for mange av agendapunktene.

 • Etter eventuelle justeringer i protokollen, kan administrator velge å sende ut protokollen på høring og deretter til elektronisk signering.

 • Når protokollen er signert, gjøres den tilgjengelig for alle aksjeeiere i Orgbrain.

Protokoll

Automatisk forslag til styreprotokoll fra møteagenda

Elektronisk signering

Signér med Orgbrain eSign (gratis) eller BankID

Oppfølging av vedtak

Saker og vedtak kan ha oppfølgings­ansvarlig og tidsfrist

Før møtet
Under møtet
Etter møtet
Felles
FELLES FOR ALLE MØTER

De andre egenskapene som gjør styrearbeidet trygt og enkelt

En del funksjonalitet er felles for alle møtefaser. Styreportalen inkluderer styreskole for å gi opplæring til styremedlemmer,  aksjeeierbok for å holde oversikt over eierskap,  chatfunksjon for enkel kommunikasjon,  datarom for å dele dokumenter og filer,  malbibliotek for å standardisere dokumenter og prosedyrer, oppgaver for å spore ansvar og fremdrift, brukerstyring for å administrere tilgangsnivåer, enkel tilgang fra hvor som helst, og sikkerhet for å beskytte konfidensiell informasjon mot uautorisert tilgang.

styreskolen

Styreskole

Sertifiseringskurs i styrearbeid med eksamen og kursbevis

Aksjeeierbok

Full oversikt over hvem som er aksjonærer

Chat

Styrechat som kan benyttes i møter og ellers i portalen

Datarom

Dokumenter lagres, sikres og søkes opp på en enkel måte

Malbibliotek

Over 30 ulike maler som ofte benyttes av styret og ledelsen

Oppgaver

Lag oppgaver med ansvarlig, tidsfrist og oppfølging

Brukerstyring

Gi brukerne ulik tilgang og innsyn ut fra rolle

Tilgjengelighet

Alltid tilgjengelig på PC, nettbrett eller telefon

Sikkerhet

2FA og kryptert lagring av dokumenter og e-poster

“Digitale styremøter uten et eneste word-dokument, ferdig skrevet idet du forlater møtet, og mulighet til godkjenne referat ved møteslutt.”
oddvar-royset
Oddvar Røyset
Daglig leder og styreleder, Røyset AS
“Vil du øke kvaliteten på styrearbeidet er Orgrain rett verktøy for styret.”
severin-gjerde
Severin Gjerde
Daglig leder og styreleder
Høddvollbarnehagene
“Effektiviserer styrearbeid med ferdige maler, effektiv gjennomføring av styremøter og kvalitetssikring i forhold til godkjenning/ signering/ oppbevaring av protokoller.”
nicolay-bang
Nicolay Bang
Styreleder, Sweet Tech AS
“Fantastisk oversikt over styrearbeidet. Fantastisk oversikt over dokumenter.”
katrine-j-s-arnkvaern
Katrine J. S. Arnkværn
Daglig leder, Vekstra PeTo AS
“Lett å bruke. Effektivt.”
john-are-lindstad
John Are Lindstad
Daglig leder, Vinje Ullvarefabrikk AS/ Lanullva
“Det er et godt system som hjelper oss til å holde orden på ting og lage profesjonelle dokumenter (det gjør noe med inntrykket av vår bedrift).”
oddbjorn-windstad
Oddbjørn Windstad
Daglig leder, Marstad Group AS
“En løsning som gir deg ett sted for alt som har med styrearbeid og generalforsamlinger å gjøre.”
knut-erik-myren
Knut Erik Myren
Daglig leder, Agito AS
“Forenkler styrearbeidet og gir i tillegg mange muligheter til å forbedre styrearbeidet.”
irene-viveli
Irene Viveli
Styreleder, Xtremeidfjord
“Veldig brukervennlig.”
christian-h-theiste
Christian H. Theiste
Eier og styresekretær, InsuLife AS
“Oversiktlig og rimelig system som vil spare deg for mye tid.”
henrik-foss
Henrik Foss
Styreleder, N3 Group AS
“Bra løsning, har det meste du trenger, relativt lett og sette seg inn i.”
espen-fyksen
Espen Fyksen
Styremedlem, Brand Foods AS
“Orgbrain hjelper deg å få orden på styrearbeidet ditt.”
harald-saevareid
Harald Sævareid
Daglig leder, Nivel
“Et godt program til å få struktur, samt lette møtevirksomhet og ikke minst gi ut info.”
oyvind-ordemann
Øyvind Ordemann
Daglig leder og styreleder, Nannestad og Gjerdrum Røde Kors
“God løsning for å ha oversikt over styrearbeid. Gjør det enklere å profesjonalisere styrets arbeid”
geir-arne-mathisen
Geir-Arne Mathisen
Daglig leder, Økoråd Gruppen AS
“Jeg har "solgt" inn Orgbrain til flere gründerbedrifter. Digital tilgang til alt du trenger for å gjennomføre profesjonelle styremøter og generalforsamlinger (relevant informasjon, oppdatering regelverk, arkiv, maler, digital signatur, stemmegivning og generalforsamlinger.”
nina-ostgaard
Nina Østgaard
Daglig leder, Gaiasenter AS
“Profesjonell løsning som sikrer god og forsvarlig gjennomføring av styreaktiviteter.”
alexander-stovik-kjolstad
Alexander Støvik Kjølstad
Daglig leder, Smart Norway
“Brukervennlig, opplærende (dårlig ord mener egentlig educational).”
oyvind-ervik-2
Øyvind Ervik
Daglig leder, Grønmo Golfklubb
“Systemet gir god oversikt og struktur på styrearbeidet. Protokollføring og stemmetelling er enkelt, og alt signeres elektronisk.”
espen-schaug
Espen Schaug
Styreleder, Evotek AS
“Brukervennlig og god funksjonalitet.”
hans-jorgen-solli
Hans-Jørgen Solli
Daglig leder og styreleder, Last Mile Holding AS og Last Mile Solutions AS
“Enkelt, praktisk og effektivt.”
haakon-thorsen
Haakon Thorsen
Daglig leder og styremedlem, BNS Container
“Enket å benytte, innholdsrikt og bedrer kvaliteten på styrearbeidet.”
erlend-bonesvoll
Erlend Bonesvoll
Daglig leder, nLogic AS
“Et godt verktøy for effektiv styring av styrearbeid.”
thomas-j-potter
Thomas J. Potter
Styremedlem, Bergens Elektriske Sporvei
“Effektiviserer styresekretærarbeidet, og forbedrer kommunikasjonen og deling av saksunderlag til styret.”
thomas-andersen
Thomas Andersen
CFO, Tellu
“Lett å jobbe med, gir god oversikt.”
reidar-nilsen
Reidar Nilsen
Daglig leder, Oslo Tennisklubb
“Struktureringsverktøy for bedrift”
jon-sjolie
Jon Sjølie
Daglig leder og styresekretær, Ctelo as
“Enkelt å komme i gang, og gir rask oversikt over det meste som er relevant.”
svein-jorgen-fuglesang
Svein Jørgen Fuglesang
Daglig leder, Hygotech AS
“Veldig bra brukergrensesnitt, spesielt for små bedrifter. Enkelt å lære og bruke.”
rune-fredheim
Rune Fredheim
Daglig leder, Tyristrand Vannverk SA
“Alt styret trenger på ett sted. Brukervennlig så alle skjønner det uavhengig av kunnskap og styrets størrelse.”
jorn-willy-andersen
Jørn Willy Andersen
Daglig leder, Jwillya Consulting
personlig-demo-ikon
Book en personlig demo
Du får svar på alle dine spørsmål
FÅ DEMO
gratis-prove-ikon
Prøv Orgbrain gratis i 14 dager
Finn ut om Orgbrain er riktig løsning
KOM I GANG
FRA STYREBLOGGEN

Veien til helprofesjonelt styrearbeid starter her

Hold deg oppdatert på nyttig styreinnhold, og lær mer om våre kommende arrangementene og produktnyheter.

Orgbrain er valgt som leverandør til ODA-Nettverk
Orgbrain er valgt som leverandør til ODA-Nettverk

Orgbrain er valgt som leverandør til ODA-Nettverk

7. juni 2024 3 min lesing
12 sentrale tips for å få det perfekte styremøtet
12 sentrale tips for å få det perfekte styremøtet

12 sentrale tips for å få det perfekte styremøtet

3. juni 2024 5 min lesing
Forberedelsemåler: Manglende forberedelse til styremøte er en uting - nå finnes det en løsning
Forberedelsemåler fra Orgbrain

Forberedelsemåler: Manglende forberedelse til styremøte er en uting - nå finnes det en løsning

23. april 2024 1 min lesing
Veien til ditt ideelle styreverv – en praktisk guide
Veien til ditt ideelle styreverv – en praktisk guide

Veien til ditt ideelle styreverv – en praktisk guide

22. mars 2024 8 min lesing
Ny lov åpner for 13.000 kvinnelige styreplasser
Ny lov åpner for 13.000 kvinnelige styreplasser

Ny lov åpner for 13.000 kvinnelige styreplasser

19. mars 2024 3 min lesing
Styrematch – kobler rett kandidat med rett styre
Styrematch fra Orgbrain kobler styrekandidater med bedrifter som søker styremedlemmer

Styrematch – kobler rett kandidat med rett styre

6. mars 2024 3 min lesing
Spørsmål mange stiller

Finn svar og annen informasjon kjapt og enkelt

Før møtet

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Tilbake til spørsmåls-kategoriene

Under møtet

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Tilbake til spørsmåls-kategoriene

Etter møtet

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Tilbake til spørsmåls-kategoriene

Fells for alle møter

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Hvilket spørsmål kommer her?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Tilbake til spørsmåls-kategoriene
Klar for å prøve Orgbrain

Hvorfor ikke ta Orgbrain ut på en gratis prøvetur i 14 dager?