Bli med på laget!

GJØR KARRIERE I ORGBRAIN

Vi har et brennende ønske om å hjelpe styrene

Orgbrain er et norsk selskap som ble stiftet i 2017 av gründere, med lang styreerfaring, som hadde et ønske om å hjelpe styrene med å håndtere sine oppgaver og juridiske forpliktelser på en enklere, bedre og sikrere måte gjennom brukervennlig og moderne teknologi.

orgbrain-pyramide-1920-1080
LEDIGE STILLINGER

Orgbrain skaper helprofesjonelle styrer, og vi vil ha deg med på laget!

Ta det første steget mot en spennende karriere i Orgbrain. Søk nå, og bli en del av et engasjert fellesskap som utfordrer status quo og tar styreledelse til nye høyder!