Økning i søksmål mot styremedlemmer

1 min lesing
16. juli 2018

Sitter du i et styre? Da bør du sjekke om det er tegnet styreansvarsforsikring!

I en artikkel som Finansavisen publiserte i den 20. juni i år går det frem at stadig flere styremedlemmer holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger (eller mangel på sådan) i styret.

forside-finansavisen

Det kan være smigrende å bli spurt om å sitte i et styre. Det gjør at mange takker ja til slike verv uten å være klar over risikoen som er forbundet med å være styremedlem. Dette er en risiko alle som tar på seg et styreverv bør ha et aktivt forhold til. Utgangspunktet er at man som styremedlem hefter med hele sin personlige formue dersom det skulle oppstå en tvist som ender med en erstatningssak og tilhørende dom.

I følge artikkelen i Finansavisen ble det i en 14-årsperioden fra 2000 til 2014 registrert 150 saker i Norge som omhandlet erstatningsansvar mot styremedlemmer eller daglig leder. Fra 2011 til 2014 var det 82 saker, mens det fra 2015 og ut første kvartal 2018 var hele 106 saker. Selv om dette er en betydelig økning, er veksten trolig enda større da ikke alle sakene blir synliggjort.

Vi anbefaler derfor at alle som tar på seg et styreverv forsikrer seg mot styreansvar. En styreansvarsforsikring dekker det erstatningsansvar som det enkelte styremedlem kan bli utsatt for ved utøvelse av styrearbeidet. Ved en rettsprosess stiller forsikringsselskapet opp med advokat som følger saken til det eventuelt foreligger dom. Dersom man taper rettssaken, dekker forsikringen både de kostnadene som har påløpt, og selve kravet så fremt beløpet ikke overstiger en fastsatt maksgrense.

En styreansvarsforsikring er relativt billig: kostnadene ligger på noen tusen kroner i året for små- og mellomstore aksjeselskap, og gjelder for hele styret.

De som ønsker å lære mer om styrets ansvar og plikter kan se www.styreskolen.org.

Se video om Styreskolen.