Norge er klar for brexit

1 min lesing
11. april 2019

I underkant av 1000 norske aksje- og allmennselskaper har styremedlemmer og daglig leder som er britiske statsborgere, eller er bosatt i Storbritannia. Dette kan by på utfordringer i forbindelse med brexit da den norske aksjeloven stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer i norske selskaper må ha bosted i Norge eller i EØS-området. Hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, betyr det at en del selskaper ikke har et gyldig sammensatt styre.

Det var derfor gledelig at Nærings- og fiskeridepartementet den 11. april 2019 sende ut en melding der de opplyser at de har fått på plass nye overgangsregler. I meldingen opplyser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at overgangsreglene sikrer at norske selskaper også etter brexit har et beslutningsdyktig styre, og en daglig leder som oppfyller aksjelovens krav.

De nye overgangsreglene sikrer at britiske styremedlemmer og britiske daglig ledere, som er valgt eller ansatt før Storbritannias uttreden av EU, likestilles med borgere i EØS-området. Disse aktuelle selskapene vil dermed fortsette å ha et beslutningsdyktig styre.

Ansettelser og styrevalg etter brexit vil foregå etter de alminnelige reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Les pressemeldingen her.

Lær mer om reglene for styrearbeid på Styreskolen.