Blitt spurt om å ta på deg styreverv? Tenk deg godt om før du takker ja!

1 min lesing
7. april 2019

Vi er nå inne i generalforsamlingsesongen og mange selskaper er ute etter å sette sammen et nytt styre for kommende periode. I den anledning er det mange som blir spurt om de kan være interessert i å ta på seg et styreverv.

I utgangspunktet er det smigrende å bli spurt om å påta seg et styreverv. Det kan være en fin måte å tilegne seg ny kompetanse og lære en ny bransje å kjenne. Men det er viktig at du er bevisst på det ansvaret du tar på deg som nytt styremedlem. Du må også spørre deg selv om du kan tilfredsstille forventningene det er til deg som styremedlem. Det vil i særlig grad være knyttet til din egen kompetanse og engasjement. Hvis du ikke innehar den kompetanse du vet selskapet søker, må du være åpen om dette. Tilsvarende, om du vet at du ikke vil ha tid til å gi styrearbeidet tilstrekkelig prioritet, bør du sterkt vurdere å takke nei til vervet. Du bør også vurdere om det er habilitetsforhold som hindrer deg i å gjøre en god jobb i styret.

Sentrale forhold du bør vurdere før du takker ja til et nytt styreverv, er blant annet:

  • Kan du sette av tilstrekkelig tid til styrevervet?
  • Har du tro på selskapets forretningsmodell?
  • Har selskapet utfordringer med omdømme, rettstvister eller regulatoriske forhold?
  • Hvem er det som sitter som styremedlemmer, og hva er deres styrker og svakheter?
  • Spør deg selv hvorfor akkurat du er spurt. Kan du bidra med noe nytt i styret som kan skape verdier for selskapet?
  • Har selskapet tilstrekkelig kapital og langsiktig finansiering samt tilfredsstillende likviditet?
  • Kan det oppstå interessekonflikter (nærstående, andre verv du har, o.l.) relatert til en eventuell styreposisjon?
  • Har selskapet tegnet styreansvarsforsikring?
  • Er risikoen du har identifisert håndterbar?

Min anbefaling er at du gjør en grundig vurdering av både selskapet og din egen situasjon før du aksepterer et verv. Men forsøk også å se på mulighetene, både for selskapet og deg personlig.

Du kan lære mer om hva det vil si å ha styreverv – herunder hvilket ansvar og oppgaver du tar på deg – på Styreskolen.