Lyst på styreverv? LinkedIn kan hjelpe deg!

4 min lesing
24. september 2020

Sammensetningen av styrer varier, men mange selskaper søker stadig etter ny kompetanse til sitt styre. Undersøkelser viser at det særlig er kandidater med kompetanse innen teknologi, innovasjon, salg og markedsføring selskapene er ute etter, men også kandidater med annen nisjekompetanse er sårt ettertraktet.

Utfordringen selskapene ofte møter er å finne de rette kandidatene. Da dette ofte kan være kandidater som ikke har særlig erfaring med styrearbeid fra før av, vil ikke disse kandidatene dukke opp på radaren når selskapene søker i sitt «styrenettverk».

For de mer uerfarne styrekandidatene som ønsker å ta på seg styreverv kan alternative fremgangsmåter for eksempel være å melde sin interesse hos aktører som jobber med styrerekruttering, kontakte selskaper man tror er ute etter sin kompetanse eller registrere seg i en styredatabase.

Vis din ekspertise på LinkedIn

Et nettverk jeg anbefaler til alle som er ute etter ny lederstilling eller styreverv er LinkedIn – et profesjonelt jobbnettverk med over en million norske medlemmer og over 700 millioner globale medlemmer. I tillegg til at LinkedIn kan benyttes til å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser, brukes det til å finne ny jobb, ansette nye ansatte og ikke minst til å bli oppdaget. LinkedIn er mye bruk av profesjonelle rekrutterere.

Men siden LinkedIn har så mange medlemmer er det viktig at du klarer å skille deg ut i forhold til andre kandidater for å nå frem med ditt kandidatur. I den anledning er det avgjørende at du oppretter en profesjonell og tillitsskapende profil der du på en ryddig måte får frem din kompetanse, erfaring og interesser.

Det jeg mener er særlig viktig å tenke på når du skal etablere en profesjonell profil er:

Profilbilde

Du bør benytte et bra profilbilde av nyere dato da bildet ofte er det første som blir lagt merke til på din profil. LinkedIn er et profesjonelt jobbnettverk og da bør du bruke et profesjonelt bilde. Dette gjelder særlig om du er ute etter et ansvarsfullt styreverv.

Hovedlinje

Dersom du ønsker å nå frem til aktører som er ute etter styrekandidater bør du gjøre en grundig jobb når du utarbeider teksten i hovedlinjen (den som er under profilbilde). Dette er et felt som er veldig synlig og viktig i forhold til å dukke opp i søk. Mange velger derfor å benytte den øvre grense på 120 tegn til å skrive en kort «salgspitch». For eksempel: Innovativ fullstack-utvikler med 10 års erfaring fra prosjektledelse og formell kompetanse innen styrearbeid.

Oppsummering

Her kan du gi en oppsummering av deg selv. Tenk over hvem som er din målgruppe og bruk feltet til å få frem positive sider av deg og hva du kan bringe inn av verdi i styret. Dette felt er også viktig i forhold til å bli fanget opp av søkemotorer. Legg gjerne inn din e-postadresse i dette feltet slik at det er lettere for styrerekruttere å komme i kontakt med deg.

Erfaring og utdanning

List opp relevant utdanning, kurs, arbeidsforhold og verv på en strukturert og informativ måte der du gir en beskrivelse av tittel, ansvar og hva du har gjort.

Anbefalinger

Dersom du har mulighet til det, bør du hente inn anbefalinger fra personer i ditt nettverk gjennom funksjonen «Be om en anbefaling». Dette kan f.eks. være fra fra tidligere ledere, ansatte, samarbeidspartnere eller kunder. Dette er relevant da det gir et bilde på hvordan du fungerer i samarbeid med andre. I tillegg kan det være nyttig for profilens styrke å benytte funksjonen «Ferdigheter» der du kan legge ut spesielle ferdigheter og der andre i ditt nettverk kan gi deg en anerkjennelse på disse.

Mye av jobben er gjort bare gjennom å få etablert en profesjonell profil på LinkedIn. Du vil nå i større grad dukke opp i søk og fange interesse hos de aktørene som er ute etter styrekandidater.

Aktivt engasjement på relevant innhold

For å gjøre deg enda mer synlig når du ønsker styreverv, bør du også engasjere deg på LinkedIn ved å poste, like, dele eller kommenterer relevante innlegg. I tillegg kan det være fordel å engasjere seg i aktuelle LinkedIn-grupper, som Styremedlemmer i Norge. Mange velger også å gå inn på innstillinger og skreddersy sin LinkedIn-URL slik at denne ser bedre ut når den deles.

Du har nå et godt utgangspunkt for å komme høyt på listen til selskaper som leter etter nye styrekandidater med fagkompetanse, men du har fortsatt konkurranse fra andre sterke fagpersoner.

En annen måte å skille seg ytterligere ut på, er å kunne vise til teoretisk kompetanse innen styrearbeid. Det er det svært få andre som kan. Dersom din profil på LinkedIn viser at du har gjennomført kurs eller annen opplæring i styrearbeid vil dette gi et sterkt signal om at du har en særlig interesse for styrearbeid – og ikke minst at du vet hva et styreverv innebærer. Dette er noe du også kan fremheve i din hovedlinje under bildet på LinkedIn slik at denne kompetansen kommer tydelig frem i søk.

Ta et styrekurs

Dersom du føler at du trenger å styrke din kompetanse innen styrearbeid finnes flere aktører som tilbyr kurs i styrearbeid. En av disse er Foreningen for bedre styrearbeid som tilbyr et nettbasert kurs gjennom Orgbrain. Kurset består av 20 seksjoner, der deltakerne får grunnleggende innføring i styrearbeid. Kurset avsluttes med en flervalgseksamen, der de som består eksamen får utdelt et autoriseringsbevis fra foreningen. Kurset er nettbasert og tilpasset smarttelefon, slik at kurset kan gjennomføres når som helst og hvor som helst.

Uansett om du velger å ta et styrekurs eller ikke, anbefaler jeg at du som fersk styrekandidat tar aktive grep dersom du ønsker å komme på radaren til selskaper som er ute etter nye styrekandidater. Mange selskaper er trolig ute etter kandidater med din kompetanse – og din interesse for styrearbeid – men de vet ikke om deg. En god start er å vise seg frem gjennom en profesjonell profil på LinkedIn.

Lykke til!