Slik blir du et ettertraktet styremedlem

6 min lesing
6. desember 2021

Hva er det virksomheter ser etter når de søker nye kandidater i styret? Svaret på det varierer nok en del fra hvilke virksomheter man spør, men undersøkelser viser at det er noen kjennetegn som går igjen.

Mer fremtidsfokusert og mindre kontrollfokusert

Tidligere har jeg skrevet en artikkel der jeg refererte til en undersøkelse publisert av InterSearch Worldwide og The Danish Professional Directors Associationen, der 1056 styremedlemmer fra 55 land deltok. Her ble det identifiserte en rekke trender for hvordan styrene jobber, hvordan styremedlemmene ser på fremtiden, og hvilken kompetanse som er ettertraktet. 

Undersøkelsen viste blant annet følgende:

 • 51 % av de som deltok i undersøkelsen svarer at de bruker mer tid på styrearbeid nå enn tidligere. Selv om det brukes mer tid på styrearbeidet mente deltagerne at det ville vært nyttig å bruke enda mer tid.
 • Når styremedlemmene blir spurt om hva som forventes å ha mest innflytelse på styrearbeidet fremover, var det tre trender som skilte seg ut:
  • IT/digitalisering
  • Mer fokus på fremtid, mindre på compliance-, risiko- og kontrolloppgaver
  • Cyberkriminalitet
 • Kun 10 % av de spurte mente at dagens sammensetting i styret samsvarer med kompetansen som er nødvendig for å møte fremtiden
 • På spørsmål om hvilken kompetanse den enkelte ville ha prioritert å få inn i styret dersom selskapet la til et nytt styremedlem, kom følgende på topp:
  • IT/digitalisering
  • Innovasjon/FoU
  • Kunde-/salg-/forbrukerforståelse

Oppsummert

Undersøkelsen viser at styrene er blitt mer fremtidsfokuserte og mindre kontrollfokuserte, der de ser behov for endring i nåværende styresammensetning. Dette er positivt for de som søker nye styreverv, og som besitter digital kompetanse.

Klappjakt på grønne styremedlemmer

Det er ingen overraskelse at flere styrer nå ser etter digital kompetanse til styrerommet, men det er også en annen type kompetanse som ser ut til å være mangelvare i en del styrerom.

Den 1. desember 2021 kunne man i Finansavisen lese at Storebrand hadde gjennomført en undersøkelse blant de største selskapene på Oslo Børs, som viser at styremedlemmer med bærekraftserfaring er en ettertraktet ressurs. Det viser seg at valgkomiteene i alle de selskaper som ble spurt, svarte at bærekraftkompetanse ikke lenger er «nice to have», men «need to have» for styrene.

Utfordringene for selskapene er at det er mangel på kandidater som kan vise til formell bærekraftkompetanse. Kandidater med kunnskap og erfaring innenfor bærekraft bør synliggjøre det på sine CV-er. I tillegg er det viktig at flere dyktige mennesker med styreambisjoner skaffer seg både teoretisk og praktisk kompetanse på prosesser som bidrar til mer bærekraftig forretningsdrift. Dette kan være erfaring fra politikk eller fra skjæringspunktet mellom politikk og samfunn. Bærekraftserfaring har ofte elementer fra en kombinasjon av internasjonal erfaring, kommunikasjon, strategiprosesser, ledelse og erfaring fra å definere, måle og følge opp sentrale nøkkeltall, (KPI-er).

Kandidater med kunnskap og erfaring innenfor bærekraft bør synliggjøre det på sine CV-er.

I artikkelen uttaler Magne Amundsen, partner i Visindi, at styrekandidater med bærekraftprofil som regel har ledererfaring, engasjement for det grønne skiftet, kommunikative evner, og evne til å begeistre og inspirere.

Undersøkelsen fra Storebrand viser også at økt fokus på bærekraft førte til at selskapene nå leter etter yngre kandidater til styrene. De unge har ofte ikke så lang ledererfaring, men blant de unge finnes mange med både utdanning og operativ ledererfaring innen bærekraft. De yngre besitter også ofte erfaring fra forretningsinnovasjon og entreprenørskap, noe som er viktig i et næringsliv preget av nye forretningsmodeller, økosystemer og konstant endring.

I artikkelen kommer det også frem at selskapene i økende grad leter etter kandidater i miljøer som tradisjonelt ikke har vært vurdert tidligere. Dette for å unngå de samme personene i flere styrer.

Hva kan du forvente i styrehonorar – Last ned

Hvordan bli en styrekandidat

Så dersom du er en kandidat som har de egenskaper som selskapene nå etterspør. Hva må du gjøre for å komme i en posisjon til å bli vurdert?

Den 3. desember 2021 kan man i Dagens Perspektiv lese en artikkel med tittelen «Tre tips til å bli et attraktivt styremedlem». Innlegget er skrevet av Jan-Petter Westlie, som er Manager og leder styrerekruttering i Badenoch + Clark og Pål Søland, som er Partner iStyrelsen. I innlegget gir de noen enkle tips til hvordan man kan bli en attraktiv styrekandidat.

73 % av all styrerekruttering foregår via nettverk

ifølge anslag fra Badenoch + Clark foregår 73 % av all styrerekruttering via nettverk. Samtidig fremkommer det i innlegget at valgkomiteer og eiere ofte vurderer kandidater uten at den enkelte kandidat er klar over det. Om kandidaten kan løse et behov de har, og de har tro på at kandidaten håndterer arenaen, og oppleves tillitsverdig, så er kandidaten også verdt risikoen det er å ta opp et nytt styremedlem.

Selv om det er stor enighet om at styrer burde representere et mangfold som effektivt representerer virksomhetens behov, så opplever artikkelforfatterne at styrene gang på gang – for eksempel i oppstartsbedrifter – ofte består av interne krefter og er overrepresentert av gründerne selv og investorer. I den grad det hentes eksterne krefter, så er det ofte en bekjent eller en allerede profilert styreleder.

Tre konkrete tips

Med den kunnskap som er nevnt over. Hvordan kan du best mulig bli oppdaget til interessante styreverv? Og hvordan kan du sikre at du har riktig kompetanse, og er korrekt posisjonert overfor valgkomiteer og eiere?

Artikkelforfatterne mener det koker ned til følgende tre konkrete tips:

1. Bruk nettverk og skap tillit

Du må være i forbindelse med de som rekrutterer, og her kan forum som alumninettverk, handelskamre, konferanser og lignende være gode arenaer. Fysiske møteplasser er viktig, men etter lang tid med pandemi er den digitale kompetansen hevet blant hele befolkningen. Bruk derfor tid til å bygge nettverk og skape den nødvendige tilliten.

2. Identifiser hvilke styrer som har behov for deg

Styrets verdiskaping er situasjonsbestemt, og du må finne ut hvilke type styrer som har best bruk for dine evner og erfaring.

Analyser derfor behovet for styrer, og hvor du kommer inn. Eiere er opptatt av å nå sine mål for bedriften. Evner du å analysere hvordan styret kan bidra til det, i den situasjonen selskapet står i, vil du oppleves som attraktiv for deres ambisjoner. I tillegg må du kunne vise at du kan levere i, og ut fra, det du analyserer.

Sett opp en styre-CV som er spisset mot de styrer du søker deg til.

Sett opp en styre-CV som er spisset mot de styrer du søker deg til. Forklar innledningsvis hva du kan bidra med, og fortell hvordan. Dette arbeidet med å utvikle din egen styre-CV er viktig både for å sende over tydelig og spisset informasjon til premissgiverne for styreverv, men også fordi du samtidig vurderer hvordan din erfaring og kompetanse skal komme frem, og bli brukt, i et styre.

3. Tren på å mestre styrets arbeidsform

Ta eierskap til din egen utvikling. Der hvor en ledergruppe møtes ofte, så møtes styret langt sjeldnere. Få og korte styremøter betyr lite mengdetrening for å teste ut og få feedback, selv om møtene isolert sett kan ha vært effektive. Et godt virkemiddel er derfor å aktivt gå inn for å trene deg selv i styrearbeid. Dette gjelder både ved å ta på seg styreverv, eller trene via mentorordninger eller ulike styreutviklingsprogram.

Ta kurs i styrearbeid

Å kunne vise til teoretisk kompetanse innen styrearbeid gjennom et sertifiseringskurs, vil kunne skille deg ut i forhold til andre kandidater. Informasjon på for eksempel LinkedIn om at du har tatt et sertifiseringskurs i styrearbeid, vil signalisere at du er interessert i styrearbeid. Dette kan komme til nytt dersom noen vurderer deg som kandidat uten at du er klar over det.

Det finnes en rekke aktører som tilbyr sertifiseringskurs i styrearbeid, herunder iStyrelsen og Orgbrain. Kurset fra Orgbrain er nettbasert, og kostnadsfritt tilgjengelig for alle som benytter seg av deres styreportal.

Oppsummert

Det viser seg at det særlig er kandidater som besitter digital kompetanse, samt kompetanse innen bærekraft, som er ettertraktet. Men styrene trenger i tillegg annen kompetanse for å ivareta sin funksjon.

For å komme i posisjon til et styreverv, er det viktig å bruke nettverket ditt, og skape den nødvendige tilliten. Gå en runde med deg selv, og finn ut hvilke styrer som er riktig match med deg selv og din kompetanse.

Pass på å synliggjøre din kunnskap og erfaring på din CV, herunder på LinkedIn. Dersom du mangler viktig kompetanse, søk å tilegne deg denne, for eksempel gjennom kurs.

Lykke til!