Bli med i en global studie av styreleders rolle

1 min lesing
18. desember 2018

Foreningen for bedre styrearbeid bistår i tilretteleggelse av en større global undersøkelse av rollen som styreleder under prosjektnavnet «The Chairman of the board role». I undersøkelsen søker vi blant annet å kartlegge hvilke karriereløp som går igjen hos suksessfulle styreledere og hvordan de har formet rollen som styreleder i samspill med eiere og ledelse. Undersøkelsen er strukturert slik at den vil kunne være nyttig for deltagernes videre karriere. Resultatene vil bli publisert høsten 2019.

Undersøkelsen ledes av Gry Osnes som er utdannet psykolog fra UiO og har en mastergrad fra INSEAD. Osnes har solid internasjonal erfaring som rådgiver/coach for toppledere og styreledere i store selskaper og familiebedrifter. Hun er forfatter av boken “Family Capitalism in 2017“.

Vi søker etter styreledere som ønsker å delta i undersøkelsen gjennom et dybdeintervju på 60-90 minutter. Intervjuene i Norge skjer i Oslo i første del av 2019. Det er også mulig å la seg intervjue på telefon/Skype. De som deltar vil, i tillegg til å bidra til en nyttig studie, i etterkant motta oppfølging fra Osnes. Dette kan være nyttig for den enkeltes videre karriere som styreleder. Det er mulig å være anonym og trekke seg fra undersøkelsen på et hvilket som helst tidspunkt.

Ønsker du å delta? Kontakt Gry Osnes på e-post gryosnes@mac.com