Har du en HiPPO i styrerommet?

2 min lesing
25. september 2023

HiPPO-effekten (“Highest Paid Person’s Opinion”) betyr at den personen som tjener mest har størst påvirkningskraft i beslutningsprosessen. Denne antagelsen kommer fra en underliggende tro på at de med høyere lønn har mer autoritet og innsikt enn andre. Dette kan man lese om i artikkelen The HiPPO Effect på The Savvy Director.

I styrerommet er det ikke nødvendigvis den best betalte som er HiPPO. Det kan være den med mest rikdom, suksess, anerkjennelse eller rett og slett mest selvtillit.

Begrepet HiPPO ble først introdusert av Avinash Kaushik i hans bok fra 2007, Web Analytics: An Hour a Day. Han påpekte at gruppedynamikk ofte forandres når en HiPPO er til stede, og kritiske stemmer blir dempet.

Forståelse av bias i beslutningstaking

Selv om man samler en gruppe kompetente, erfarne individer, betyr det ikke automatisk at man har et effektivt styre. Menneskets natur kommer ofte i veien, da alle har sine egne forutsetninger, preferanser og kognitive skjevheter.

Disse biasene kan påvirke vurderingen av personer eller ideer, og kan skape en atmosfære hvor det føles utrygt å ytre uenighet.

Autoritetsbias

Dette er en av de mest gjennomtrengende biasene i styrerommet. Vi er naturlig tilbøyelige til å tro og støtte dem vi oppfatter som autoritetsfigurer, enten det er på grunn av titler, tidligere meritter eller tillit. Dette er grunnlaget for HiPPO-effekten.

Hvordan håndtere autoritetsbias i styrerommet?

For å bekjempe effekten av autoritetsbias, kan styrelederen:

 • Oppfordre alle styremedlemmer til å ytre sin mening!

 • Basere avgjørelser på fakta!

 • Bruke systematiske beslutningsprosesser!

 • La eksperter snakke sist!

 • Ha regelmessige konfidensielle diskusjoner!

 • Utsette avgjørelser for å gi tid til refleksjon!

 • Invitere til uenighet og spørsmål!

  Oppfordre til kontinuerlig læring for hele styret.

Hva kan et smart styremedlem gjøre?

Det første steget er å anerkjenne at bias eksisterer. Når du er klar over at den eksisterer:

 • Spør deg selv: "Hvorfor er jeg enig med HiPPO?"

 • Ha motet til å uttrykke uenighet!

 • Still spørsmål i stedet for å direkte utfordre en ekspert!

Hvis du er en HiPPO?

Når du er eksperten:

 • Presenter ulike perspektiver på et problem!

 • Hold deg oppdatert!

 • Oppmuntre til spørsmål og vær åpen for å innrømme når du ikke vet svaret!

Hovedpoeng

 • Alle styremedlemmer har biaser.

 • HiPPO-effekten kan dempe kritiske stemmer.

 • Styrelederen har verktøy for å motvirke effekten.

 • Styremedlemmer bør være bevisste på sin egne biaser og handle deretter.

 • Eksperter må også være selvbevisste og åpne for utfordringer.

 • For å sikre at alle stemmer blir hørt og respektert, er det viktig å være oppmerksom på disse biasene og jobbe aktivt for å motvirke dem.

Temaet om bias i styrerommet blir også omtalt i styreskolen, i modulen om "Sammensetning av styret". Ta gjerne en titt på Styreskolen som er en del av Orgbrains styreportal.

Les hele artikkelen i The Savvy Director: The HiPPO Effect