Er du for ung til en styreplass?

2 min lesing
23. oktober 2023

I E24 kunne vi lese i artikkelen Er jeg for ung til en styreplass?, at i de kommende årene trenger norske bedrifter rundt 11.000 flere kvinner i styreverv grunnet regjeringens krav om minst 40% kvinnelig representasjon i aksjeselskaper. Mange lurer på om de har det som kreves for å kapre en styreplass, spesielt yngre kvinner. For å hjelpe, ble det presentert fire råd:

 1. Vis at du vil
  Det er viktig å vise din interesse for styreverv, enten via sosiale medier eller direkte kontakt.

 2. Fremhev kompetansen din
  Identifiser din unike kompetanse og forklar hvorfor den er verdifull for et styre.

 3. Vurder et styrekurs
  Selv om det ikke er nødvendig, kan formell kompetanse i form av et styrekurs være nyttig. (Benytter man Orgbrain Styreportal er styrekurs med sertifisering inkludert i abonnementet)

 4. Kvinner bør støtte andre kvinner
  Anbefal dyktige kvinner i ditt nettverk til styreverv.

Viktigst av alt er å ha troen på egen kompetanse. Alder bør ikke være en begrensning - som en direktør sa: "Er du god nok, er du gammel nok!" Dette understreker hvor viktig det er å tro på seg selv og ens evner, uansett alder.

Er du god nok, er du gammel nok!

I dagens moderne forretningsverden er det essensielt å reflektere over sammensetningen av styrer. Mens kjønnsbalanse har vært i fokus, er det like viktig å vurdere aldersdiversiteten. Å inkludere yngre personer i beslutningstakende roller kan ikke bare revitalisere virksomhetens strategiske retning, men også sikre relevans i et stadig skiftende marked. I det følgende vil vi utforske hvorfor flere unge i styrer kan være nøkkelen til fremtidig suksess for mange foretak.

 • Forståelse for ny teknologi
  Unge personer har vokst opp i en digital tidsalder og har ofte en intuitiv forståelse av ny teknologi. Deres innsikt kan hjelpe selskaper med å navigere i den digitale transformasjonen og utnytte mulighetene som følger med den.

 • Ferske perspektiver
  Unge individer kan bringe inn nye, innovative tanker og ideer som kan utfordre tradisjonelle forretningsmetoder og fremme kreativitet.

 • Tilkobling til yngre markeder
  Med en yngre representasjon i styret, kan foretak få bedre innsikt i hva den yngre generasjonen av kunder, ansatte og investorer verdsetter og søker.

 • Fremtidens ledelse
  Å inkludere unge mennesker i styret gir dem verdifull erfaring som forbereder dem på fremtidige ledelsesroller. Dette kan være en investering i foretakets fremtidige lederskap.

 • Fleksibilitet og tilpasningsevne
  Yngre generasjoner har ofte vist seg å være spesielt tilpasningsdyktige i møte med raske endringer, noe som kan være avgjørende i dagens raskt skiftende landskap.

 • Fokus på bærekraft
  Mange unge mennesker er dypt engasjerte i bærekraftsspørsmål og kan hjelpe foretak med å prioritere og integrere bærekraftige praksiser i sin virksomhet.

 • Dynamikk og energi
  Ungdommelig entusiasme kan tilføre en ny dynamikk i styrebeslutninger og bidra til en revitalisering av foretakets visjon og strategi.

 • Bedre speiling av arbeidsstyrken
  Med mange yngre ansatte i organisasjonen, kan et yngre styremedlem gi en stemme som reflekterer og forstår denne demografien bedre.

Inkludering av yngre mennesker i styrer kan gi en nødvendig balanse og sikre at foretak forblir relevante, innovative og fremtidsrettede. Dette tiltaket erkjenner verdien av tverrgenerasjonell innsikt i beslutningstaking og forbereder foretak på en stadig skiftende verden.

NB! I følge norsk lov må man være fylt 18 år for å kunne ha styrehverv.