Vinner av Women’s Board Award 2022 er kåret

2 min lesing
29. oktober 2022

Siden år 2010 har selskapet Styreinformasjon AS delt ut prisen Women’s Board Award. Hensikten med prisen er å få synliggjort dyktige kvinnelige styrekandidater – som er klare for å ta på seg rollen som styreleder – ovenfor valgkomitéer og hovedaksjonærer i både norske og utenlandske selskaper. Dette skal oppmuntre enda flere kvinner til å påta seg styrelederverv.

Blant tidligere vinnere finner man blant annet Tina Stiegler, Liselott Kilaas og Berit Svendsen.

Juryen

For å kåre årets vinner var det satt sammen en fagjury bestående av tung styrekompetanse, ledet av Annette Malm Justad. Den samlede fagjuryen bestod av:

 • Annette Malm Justad (ledere), styreleder Spitsbergen Kullkompani, American Shipping Company, Norske Tog, medlem Awilco Lng, Norske Skogindustrier.
 • Gunnar Eckbo, styreanalytiker, founder av Styreinformasjon og primus motor bak Women’s Board Award.
 • Tina Stiegler, prisvinner 2021, styremedlem Posten Norge, TV 2, Sandtander Consumer Bank, TV2 Gruppen.
 • Marianne Elisabeth Johnsen, styreleder Norges sjømatråd, Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand, Litteraturhuset i Oslo, Universitetet i Tromsø, styremedlem i Elkem, Norway Royal Salmon.
 • Svein Richard Brandtzæg, styreleder Veidekke, nestleder DNB, medlem Eramet Norway, Mondi Group – England, Swiss Steel Group – Sveits.
 • Adele Bugge Norman Pran, styreleder Zalaris, medlem Yara, Hitecvision, Bane Nor, ABG Sunndal Collier, B2Holding.
 • Tore Ulstein, styreleder Ulstein Group, NORCE Norwegian Research Center, nestleder Ulstein design & solutions, medlem Ulstein Verft, GC Rieber, Norwegian Energy Partners.

Kriterier 

Juryen vurderer kandidatene utfra kriterier som erfaring fra ledergrupper, samt antall år som styremedlem i store bedrifter over 500 millioner kroner i omsetning. Rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval intervjuer de nominerte for å finne om de har et brennende ønske om å bli styreleder i en stor bedrift, har tid og kapasitet innen 6-24 måneder, og ønsker å holde foredrag om styrearbeid.

Årets vinner

I Kapital (43/2022) kunne man lese at i år var det konsernsjef Linda Litlekalsøy Aase i oppdrettsselskapet SalMar som vant den prestisjefylte prisen. For de som ikke kjenner til henne, så viser en kort oppsummering av hennes CV følgende bakgrunn: 

 • Har i dag stilling som konsernsjef i SalMar. Hun har vært i SalMar i underkant av tre år, først som styremedlem, og deretter som konsernsjef.
 • Åtte år i Aker Solutions i ulike lederroller. Siste stilling var som konserndirektør for Elektrifisering og Modifikasjoner, hvor hun hadde ansvaret for over 6 500 ansatte. 
 • Ni år i Rolls-Royce Marine i ulike lederroller med internasjonale ansvarsområder.
 • Har i dag styreverv i Enova SF og Aker Carbon Capture.
 • Tidligere hatt styreverv i Aker Powergas Ltd (India), Liquiline AS og Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.
 • Ledet internstyret i Aker Solutions AS. 

Juryens begrunnelse

Juryen lister opp følgende begrunnelse for hvorfor de valgte Linda Litlekalsøy Aase som årets vinner: 

 • Opptatt av internasjonalt lederskap og skape verdier ikke bare for eget selskap, men også for AS Norge.
 • Hun fremhever at resultater skapes gjennom folk, det er ikke «soft», men god butikk.
 • Fremstår som en moden og reflektert leder som evner å gjøre strategiske og operasjonelle avveininger.
 • Har betydelig operasjonell erfaring fra kompetansebedrifter i konkurranseutsatte markeder.
 • Opptatt av å kunne være seg selv, med egen identitet.
 • Hun fremhever viktigheten av å bli trygg på egen historie, hvem du er, hvilken lidenskap du har, tørre å gjøre feil, om ikke man tør gjøre feil blir man aldri god.
 • Opptatt av å finne et «purpose».
 • Hun er en strateg, men opptatt av detaljer og drift.
 • Er en lagleder, inkluderende, en som ser andre, en som gir tillit og skaper trygghet.

I begrunnelsen, trekker juryen spesielt frem at Aase har «passion» for det hun gjør, er trygg, viser engasjement og er opptatt av å være en god rollemodell. De mener også at hun i styrerommet inngir trygghet og tillit og ikke er redd for å si noe dumt eller er redd for uenighet. Hun har kunnskap på tvers av bransjer og tar på de lange brillene når temaet er strategisk utvikling.

Takk til juryen

Vi gratulerer Linda Litlekalsøy Aase med prisen, og takker juryen og det øvrige teamet bak årets pris, for sin innsats i å fremme dyktige styremedlemmer med styreledertalent.