Women’s Board Award 2019

2 min lesing
19. april 2019

Siden år 2010 har selskapet Styreinformasjon AS delt ut prisen Women’s Board Award. Prisen deles ut i samarbeid med Mercuri Urval og advokatfirmaet SANDS. Hensikten med prisen er å få synliggjort dyktige kvinnelige styrekandidater – som er klare for å ta på seg rollen som styreleder – ovenfor valgkomitéer og hovedaksjonærer i både norske og utenlandske selskaper. Prisen deles ut i både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Sveits.

Tre meget dyktige kandidater var nominert til den norske Women’s Board Award 2019 – henholdsvis Vibeke Hammer Madsen, Liselott Kilaas og Nina Udnes. For å kåre vinneren var det satt sammen en fagjury bestående av Gunnar Eckbo, Knut Brundtland, Annette Malm Justad, Silvija Seres og Berit Svendsen.

Den 10. april ble det kjent at juryen hadde kåret Liselott Kilaas som vinneren av årets pris. Kilaas sitter i styret til Hydro, Orkla, Folketrygdfondet, DNV GL og fire selskaper i Sverige, hvorav to børsnoterte. I juryens begrunnelse fremkommer det følgende:

Årets vinner har operativ næringslivserfaring fra ulike bransjer både i og utenfor Norge, og i de siste 20 årene som toppleder. Parallelt har hun i flere år hatt styreverv i noen av de store børsnoterte selskapene, inklusiv to der staten er tungt inne som eier. I tillegg har hun sittet i styret i et par av de viktigste finansielle samfunnsinstitusjonene i Norge.

Nå arbeider vinneren utelukkende med styrearbeid, og hun gir klart og tydelig uttrykk for at hun er motivert og klar for et tyngre styrelederverv. Ved å sitte i styrelederstolen kommer hun tettere på selskapet og ledelsen, og vil kunne utøve mer innflytelse på agenda. Ettersom hun selv har hatt CEO-skoene på, er hun bevisst distansen hun bør holde til CEO og administrasjonen.

Vinneren beskrives som drivende, og hun drives av verdiskaping og utvikling. Hun er utpreget forretningsorientert, er nysgjerrig og må forstå sammenhenger – går til kjernen – og identifiserer verdidriverne, og risikofaktorene. Hun er av den oppfatning at et styre må «tørre å ta belastningen» med å utvikle selskapet, ikke bare forvalte. Videre er hun opptatt av at styret må ta mer kalkulert risiko – ikke forsøke å unngå risiko som likevel påløper.

Før hun påtar seg nye styreverv må hun forstå hvordan eierne tenker, hva de ønsker å oppnå, og hvilke etiske standarder de og styreleder representerer.

Vinneren omtales som profesjonell, ryddig, fokusert, har høy etisk standard, og er etterrettelig. Hun er drivende, men hun utfordrer på en behagelig måte.

Vinneren er meget reflektert rundt hvilke utfordringer som følger med et skifte fra styremedlem til styreleder.

Vinneren uttrykker at hun er vel forberedt og klar – faktisk veldig klar – for å bli styreleder i et av Norges større selskap!

Vi gratulerer Liselott Kilaas med prisen og takker juryen og det øvrige teamet bak årets pris for sin innsats i å fremme dyktige styremedlemmer med styreledertalent.

Lær mer om styrearbeid på Styreskolen.