Produktoppdateringer – september 2022

1 min lesing
30. september 2022

Produktoppdateringer – september 2022

 • Det nå mulighet for våre kunder, uten å kontakte Orgbrain, å verifisere brukernes identitet ved bruk av BankID og/eller SMS (telefonnummer).

 • I appen “Oppgaver” har vi lagt til følgende funksjonalitet:
  • Gjort det mulig å laste opp filer og legge inn kommentarer på “Oppgaver”.
  • Lagt inn samme funksjon på “Oppgaver” som vi har i “Meldinger”, som gjør brukerne nå kan velge hvem som skal mottatt varsel på e-post (og i varsler i bjellen oppe til høyre) om en ny oppgave, kommentar på en oppgave eller ved endring av beskrivelse/kommentar. Det er i likhet med Meldinger også mulig å velge om teksten i beskrivelse/kommentaren skal vises i e-posten som sendes ut.
  • Gjort det mulig å opprette Oppgaver direkte fra en fil eller mappe i datarommet.
  • Gjort nye oppgaver, og endringer på en oppgave, mer synlig ved at teksten i oppgave-oversikten blir markert med bold tekst.

 • Vi har publisert en helt ny funksjon for gjennomføring Due diligence-prosesser. Dette har vi gjort ved å videreutvikle vårt datarom. 


  Vår nye Due diligence-funksjon, har blant annet har følgende funksjonalitet:

  • «Trafikklyssystem» med fargekoder, slik at det er enkelt å holde kontroll på status på de dokumentene som legges inn i datarommet. Trafikklyssystemet skiller mellom henholdsvis selger og kjøper, slik at det er mulig å holde god oversikt over status på begge parter i en transaksjon.
  • Man kan tildele en mappe eller fil til ansvarlig person.
  • Funksjon for å håndtere spørsmål og svar, herunder opprette spørsmål direkte fra en fil eller mappe
  • Man kan gi brukerne ulik tilgang, herunder opprette mapper med begrenset brukertilgang («Clean Room»).
  • Man kan se på aktivitetshistorie på dokumenter.
  • Man kan laste ned både mapper, filer og kommunikasjon (spørsmål og svar) i etterkant av due-diligence-prosessen.
  • Man kan signere dokumenter elektronisk.
  • Innebygget funksjon for å gjennomføre elektroniske møter
  • Innebygget løsning for videokonferanse.
  • Innebygget chat og meldingstjeneste slik at brukerne enkelt kan kommunisere.