Produktoppdateringer – juli 2022

1 min lesing
31. juli 2022

Produktoppdateringer – juli 2022

  • Vi har lansert en ny chat-funksjon i portalen. “Styrechat”. Frem til nå har vi hatt en chat-funksjon koblet opp mot møter, men med den nye chat-funksjon kan styret ha en egen chat-dialog i portalen uavhengig av møter.

  • Det er også gjort forbedringer av chat-funksjonene slik at det nå er mulig å nevne en annen person (ved å skrive @ og så velge riktig person fra menyen). Dette vil generere et varsel til personen det gjelder (som dukker opp i varslingsmenyen oppe til høyre i Orgbrain-vinduet), og vil gjøre det enklere å vite at det finnes en chat der man er ønsket. 

  • Det er også mulig å nevne andre personer når man skriver (offentlige) kommentarer til/i PDF-dokumenter.

  • Eiermodulen er oppgradert med mulighet for å registrere aksjesplitt (der for eksempel hver aksje blir splittet og erstattet med ti nye aksjer), og aksjespleis (der for eksempel to aksjer blir slått sammen til én). Dette er viktig for å kunne registrere slike hendelser fremover, men ikke minst viktig for å kunne ha med slike hendelser i forbindelse med at kundene skal importerer sin hendelseshistorikk.

  • Det er også lagt inn mulighet for å registrere opsjoner og tegningsretter, samt konvertible lån.