InsuLife gjorde kapitalforhøyelsen til en lek med Orgbrain styreportal

2 min lesing
21. september 2023
InsuLife-Logo-with-tagline-650-223

InsuLife, en norsk innovatør i diabeteshelse, ønsker å forenkle og forbedre hverdagen for mennesker med diabetes og har som mål å gjøre insulin tilgjengelig for alle som trenger det.  
Selskapet utvikler en unik hudspray som tilfører insulin uten nålestikk. Insulinsprayen vil ifølge selskapet ha lavere produksjonskostnader enn insulin til injeksjon og lenger holdbarhet utenfor kjøleskap.

Tidkrevende styrearbeid og omfattende kapitalforhøyelse

InsuLife har et sterkt internasjonalt team og har planlagt børsnotering i 2024. Men som med alle selskaper med ambisiøse mål, var deres styrearbeid både tidkrevende og utfordrende. Mye tid gikk med til å organisere innkallinger, agendaer og dokumenter. Og kapitalforhøyelse, noe som var kritisk for deres produktutvikling, ble sett på som en stor utfordring med tanke på organisering og gjennomføring.

Fantes der en løsning som kunne gjøre alt?

Selskapet søkte en løsning som kunne forenkle og effektivisere deres styrearbeid. Etter å ha vurdert flere alternativer, ble de introdusert for Orgbrain, som ikke bare tilbød en overlegen styreportal, men også spesialiserte verktøy som modulen for kapitalforhøyelser og kommunikasjon med aksjonærene. InsuLife så raskt verdien av å integrere Orgbrains løsning i deres daglige drift.  

Vi visste ikke at det var så enkelt

InsuLife AS har brukt Orgbrain som styreportal i 2 år. Styremedlemmer både nasjonalt og internasjonalt har enkelt adaptert til styrearbeid i portalen, både rundt styremøtegjennomføring og dokumenthåndtering. Erfaringene er at funksjonalitetene er enkle og intuitive å bruke.

Selskapet har med stor enkelhet også utnyttet emisjonsmodulen i portalen, - denne gir en strukturert og kontrollert prosess som kvalitetssikrer selskapets CapTable til enhver tid. Selskapet har sine aksjer registrert i Euronext VPS, og siden aksjonærlisten speiles i Orgbrain gjør dette at kontroll og ledelse av aksjonærlisten er meget fleksibelt.

Selskapet har det siste året også tatt i bruk funksjonaliteten rundt håndtering og kommunikasjon med aksjonærene (selskapet har over 700 aksjonærer). Orgbrains løsning for gjennomføring av generalforsamlinger og stemmeavgivninger er meget robust.

Super support

Support-tjenestene er særdeles bra, der tutorials og hjelpe-funksjonene i portalen er omfattende samtidig som forståelig, og helpdesken er alltid enkelt å få tak i, og veldig løsningsorienterte.

Tall verdt å nevne

  • Etter å ha tatt i bruk Orgbrain, reduserte InsuLife tiden brukt på styrearbeid og kontroll rundt dette med hele 50-60%.

  • Kapitalforhøyelsesprosessen, som tidligere kunne ta flere uker å organisere, ble effektivisert til å kun ta dager med Orgbrain.

  • 100% av styredokumenter og beslutninger er nå lagret sikkert og i samsvar med GDPR, noe som sikrer selskapets integritet og etterlevelse av lovgivningen.


InsuLifes samarbeid med Orgbrain er et skinnende eksempel på hvordan riktig teknologi kan akselerere vekst, forbedre effektiviteten, øke kontrollen og sikre fremtidig suksess.