Produktoppdateringer – august 2022

1 min lesing
31. august 2022

Produktoppdateringer – august 2022

  • Vi har gjort mindre justeringer på styreevaluering og evaluering av daglig leder.

  • Det har blitt gjort mindre justeringer av tekst i e-poster som sendes ut fra systemet.

  • Den forholdsvis nye modulen for kapitalforhøyelser er forbedret og tunet slik at den er blitt enda enklere å bruke.

  • Vi har oppgradert “Aksjonspunkter” og gjort denne til en egen app, kalt “Oppgaver” (tidligere var dette en undermeny til møte-appen).