Slik gjennomfører du en emisjon | kapitalforhøyelse [Gratis veileder]

1 min lesing
7. september 2022

Få inn friske penger gjennom en emisjon, kapitalforhøyelse

Mangler selskapet ditt penger til å innfri forpliktelser eller gjennomføre planer? Kunne du tenke deg investorer som putter friske penger inn i selskapet? Vet du hvordan dere går frem? Er du en av dem som vet litt om dette, eller rett og slett skal gjøre det for første gang, da er dette veilederen for deg.

Veilederen viser deg hvordan en emisjon foregår. Enten selskapet utsteder nye aksjer som kjøpes (tegnes) av eksisterende aksjonærer, eller nye investorer.

Du får en gjennomgang av de vanligste formene for emisjoner/kapitalforhøyelser, samtidig som viktige begreper forklares.

Avslutningsvis får du en forholdsvis grundig gjennomgang av prosessen med å hente inn penger til et aksjeselskap på denne måten.