Produktoppdateringer – juni 2022

1 min lesing
30. juni 2022

Produktoppdateringer – juni 2022

  • Vi har lansert et nytt malbibliotek med over 30 ulike maler som ofte benyttes av styret og ledelsen. Flere maler vil komme til etterhvert.

  • Det er gjort noen endringer i Meldinger basert på tilbakemelding fra brukerne. Den største endring er at det nå er kommet et valg der brukeren kan bestemme at teksten som blir lagt inn i meldingen også skal være synlig i e-posten som går ut ved publisering av nye meldinger. Tidligere var det slik at det kun var mulig å vise tittelen i e-posten, og at brukerne måtte logge seg inn for å se meldingen.

  • Det er også gjort en endring ved at det i default-innstillingen er krysset av for at det skal sendes ut e-post når det legges ut ny melding. Tidligere måtte brukeren aktivt krysse av dersom det skulle gå ut e-postmelding.