Orgbrain har funksjon for styrefullmakt

1 min lesing
13. november 2023

Generalforsamlingen kan delegere spesifikke beslutningsmyndigheter til styret gjennom å gi fullmakter («styrefullmakt»). Dette gir styret rett til å treffe beslutninger innenfor definerte områder, uten at de nødvendigvis må henvende seg tilbake til generalforsamlingen for hver enkelt beslutning.

De mest sentrale fullmaktene generalforsamlingen kan gi styret, er fullmakter til å:

  • Forhøye aksjekapitalen
  • Ta opp konvertible lån
  • Erverve egne aksjer
  • Erverve avtalepant i egne aksjer
  • Dele ut utbytte

Det er viktig for et selskap å ha god oversikt over hvilke fullmakter som er tildelt styret av generalforsamlingen. Dette omfatter ikke bare en oversikt over eksisterende fullmakter, men også hvor stor del av hver fullmakt som er benyttet og utløpsdatoene for disse. Dette gir selskapet muligheten til å raskt kunne avklare hvilket handlingsrom styret har.

Som svar på dette behovet tilbyr Orgbrain gjennom sin styreportal en funksjon som nettopp hjelper selskapene med å holde denne oversikten. Med denne portalen kan selskaper enkelt registrere fullmakter, enten automatisk ved å hente dem direkte fra Foretaksregisteret med et enkelt klikk, eller manuelt om det skulle være behov. I tillegg tilbyr portalen funksjonalitet for å loggføre hver gang en fullmakt blir benyttet.

Ønsker du en nærmere titt på løsningen? Ta kontakt med Orgbrain.