Styrematch – kobler rett kandidat med rett styre

3 min lesing
6. mars 2024

I en tid der mangfold, kompetanse og innovasjon er avgjørende for verdiskapingen og dynamikken i styrerommet, står både virksomheter og potensielle styremedlemmer overfor nye og utfordrende krav. Den nye loven, som krever 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene for de største selskapene, har ytterligere bevisstgjort behovet for mangfold og ny kompetanse i styrerommet.

En stor utfordring er at mange virksomheter ofte ser seg blind på sitt eget nettverk når de leter etter nye styrekandidater. Dette begrenser mulighetene betraktelig og gjør at de kan gå glipp av kompetente kandidater som kunne bidratt til økt kompetanse og mangfold.

På den andre siden møter mange potensielle kandidater barrierer fordi de mangler nettverk, eller fordi de blir diskriminert på grunn av navn, etnisitet, seksualitet eller andre fordomsfulle kriterier. Dette gjør det vanskelig for dem å bli vurdert for styreverv, til tross for at de kan ha verdifull kompetanse å bidra med.

Å forsterke et styre med den ideelle kombinasjonen av ferdigheter og perspektiver er ofte en omfattende prosess for en virksomhet. Like vanskelig kan det være for individer på jakt etter styreverv å finne en virksomhet som ikke bare matcher deres faglige kvalifikasjoner, men som også er i tråd med deres personlige verdier.

Ny kompetanse gir økt verdiskaping

Det begynner å bli vel anerkjent at tilførsel av ny og relevant kompetanse i styret, samt økt mangfold, ofte fører til økt verdiskaping. Friske perspektiver kan stimulere innovasjon, forbedre beslutningstaking og bidra til en mer helhetlig forståelse av både markeder og samfunnsmessige utfordringer. 

Dette landskapet, rikt på muligheter, krever en gjennomtenkt og målrettet tilnærming for effektivt å koble sammen virksomheter med passende kandidater, og motsatt. Gjennom anvendelse av objektive kriterier og teknologi, kan denne prosessen forenkles, bidra til å unngå diskriminering basert på forutinntatte holdninger, og fremme større mangfold i styrerommet.

Styrematch – algoritmen som matcher kandidater og styrer

For å hjelpe både virksomheter med å finne rett kandidat til sitt styre, og kandidater til å finne rett virksomhet å ta en styreposisjon i, tilbyr Orgbrain en funksjon i sin portal som vi har kalt «Styrematch». Denne tjenesten, som foreløpig er gratis, anvender algoritmer for å matche brukere som er interessert i verv i styrer, komiteer, advisory boards og lignende posisjoner, med virksomheter som er på utkikk etter slike kandidater.

Når en virksomhet publiserer en annonse på Styrematch, blir de presentert for et utvalg av kandidater som tilfredsstiller de spesifiserte kriteriene i annonsen. Tilsvarende vil kandidater som oppretter en profil på Styrematch, få tilgang til annonser som matcher med deres angitte kriterier. Kandidater kan velge mellom en synlig eller en anonym profil, hvor sistnevnte ikke viser navnet.

Våre algoritmer er nøye utformet for å sikre at kvalifiserte kandidater, som tidligere kanskje har blitt oversett, nå enklere blir lagt merke til av virksomheter som søker etter deres unike kompetanse og ferdigheter. Dette gjør samtidig søkeprosessen enklere for virksomheter, da de kan finne de mest passende kandidatene basert på fastsatte kriterier.

For å illustrere, dersom en virksomhet søker et kvinnelig styremedlem med spesialkompetanse innen strategi, vil vår algoritme automatisk foreslå kandidater som møter disse kriteriene, noe som muliggjør en effektiv dialog mellom partene.

boardmatch-illustration-desktop

 

Veien til nye samarbeid blir kortere og mer direkte

Å finne den perfekte matchen mellom styrekandidater og virksomheter har lenge vært en utfordring. Dette gjelder både for virksomheter på utkikk etter nye perspektiver til styret og for dyktige kandidater som søker etter styreverv hvor de virkelig kan bidra.

Med et omfattende nettverk som inkluderer tusenvis av virksomheter og titusenvis av potensielle kandidater, gir Orgbrain et robust fundament som effektivt knytter disse to partene sammen. Gjennom Styrematch blir veien til nye samarbeid både kortere og mer direkte.

Denne tjenesten adresserer ikke bare det umiddelbare behovet for å fylle styreposisjoner med kvalifiserte kandidater. Den representerer også en unik mulighet for å berike styresammensetningen med mangfold og nye synsvinkler. Dette er ikke bare viktig i møte med den nye lovgivningen om kjønnsbalanse, men også med tanke på behovet for å integrere kompetanse innen nye områder som kunstig intelligens og bærekraft i styrerommet.

Kom i gang

La oss hjelpe deg å bygge nettverk og skape verdifulle forbindelser i dag. Registrer deg, og finn ut om du har en match i løpet av få minutter! 

Lykke til!