Veien til ditt ideelle styreverv – en praktisk guide

8 min lesing
22. mars 2024

Å søke etter styreverv kan være en utfordrende, men utrolig givende reise, enten du er erfaren eller ser etter ditt første verv. Å sitte i et styre gir unike muligheter til å påvirke, lære, og vokse profesjonelt. Det å delta i styrerommet gir deg ikke bare sjansen til å bidra med din ekspertise og perspektiver til virksomhetens strategiske retning, men det tilbyr også en verdifull plattform for personlig og profesjonell utvikling. Gjennom samarbeid med andre styremedlemmer, vil du bli utsatt for nye ideer, ulike ledelsesstiler og komplekse beslutningsprosesser, som alle kan berike din egen ledelseserfaring.

Videre, i dagens stadig skiftende landskap, blir evnen til å navigere i kompleksitet, drive innovasjon og håndtere usikkerhet stadig viktigere. Derfor søker mange virksomheter etter styremedlemmer som kan bringe friske perspektiver og dybdekunnskap til bordet. Uansett om du har en bakgrunn fra finans, teknologi, markedsføring, bærekraft, eller ethvert annet felt, kan dine unike innsikter og erfaringer være akkurat det et styre trenger for å hjelpe virksomheten med å vokse og tilpasse seg.

Her er en kort veiledning for å hjelpe deg å finne det perfekte styrevervet for deg, en posisjon hvor du ikke bare kan utøve innflytelse og lære, men også hvor du kan gjøre en meningsfull forskjell.

Definer dine mål og interesser

Start din styreverv-jakt med en dyp selvrefleksjon. Spør deg selv: Hvilken type virksomhet eller sektor tiltrekker deg mest, og hvorfor? Er det den dynamiske og utfordrende naturen til oppstartsbedrifter som fenger deg, eller finner du større tilfredsstillelse i å bidra til veksten av etablerte selskaper? Kanskje du føler en sterk tilknytning til ideelle organisasjoner som arbeider for en sak du er lidenskapelig opptatt av. Tenk også over hvilke unike kompetanser og erfaringer du kan bringe inn i et styre. Har du spesialkompetanse innen bærekraft, teknologi, økonomi, eller kanskje sterk ledelseserfaring som kan være til stor nytte?

Det er viktig å definere dine personlige og profesjonelle mål klart. Ønsker du å utvide ditt profesjonelle nettverk, tilegne deg ny kunnskap eller bidra til meningsfull endring? Dine mål og interesser vil ikke bare hjelpe deg med å identifisere de mest passende styrevervene, men også sikre at din innsats og engasjement blir så givende som mulig, både for deg og for organisasjonen du tjener.

Denne prosessen med selvutforskning er grunnlaget for din søkeprosess. Ved å ha en klar forståelse av hva du ønsker å oppnå og hvilke verdier du står for, kan du mer målrettet søke etter styreverv som resonnerer med dine personlige og profesjonelle ambisjoner. Dette vil ikke bare øke sjansene for at du finner et styreverv som er en god match, men også bidra til at du kan gjøre en mer meningsfull og varig forskjell i styrearbeidet du engasjerer deg i.

Bygg og utnytt nettverket ditt

Å utvikle et sterkt og mangfoldig profesjonelt nettverk er avgjørende når du søker etter styreverv. Dette betyr mer enn bare å legge til kolleger og bransjefolk på LinkedIn. Engasjer deg aktivt i bransjerelaterte grupper og fora, både online og offline. Deltagelse på konferanser, seminarer og nettverksarrangementer gir ikke bare verdifull innsikt og kunnskap, men åpner også dørene for å møte nøkkelpersoner i industrien.

Vær også aktiv på profesjonelle sosiale medier som LinkedIn. Del artikler, kommenter på innlegg, og publiser dine egne tanker og innsikter relatert til din bransje eller styrearbeid generelt. Dette vil ikke bare øke din synlighet, men også etablere deg som en tankeleder innen ditt felt.

Ikke nøl med å kommunisere din interesse for styreverv til dine kontakter. Ofte er det gjennom personlige anbefalinger og nettverk at muligheter for styreverv avdekkes. En anbefaling fra en kollega, mentor eller bransjekontakt kan være den avgjørende faktoren som får en organisasjon til å vurdere deg for et styreverv.

Videre, vurder å engasjere deg i frivillig arbeid eller komitéer som er relevante for din bransje eller dine interesser. Dette kan gi deg direkte erfaring med styrearbeid og samtidig utvide nettverket ditt med personer som kan introdusere deg til nye muligheter.

Husk at nettverksbygging er en gjensidig prosess. Vær åpen for å hjelpe andre i ditt nettverk med deres profesjonelle behov. Dette bygger sterke relasjoner som kan være uvurderlige når du selv leter etter styreverv. Ved å bygge og nøye vedlikeholde ditt nettverk, legger du grunnlaget for en fremtid hvor muligheter for styreverv kan oppstå mer naturlig og hyppig.

Styrk styrekompetansen din

Din unike kompetanse kan gjøre deg til et ettertraktet styremedlem, enten det dreier seg om bærekraft, teknologi, salg, eller andre områder der virksomheter etterspør ekspertise. Imidlertid krever effektivt styrearbeid et bredt spekter av ferdigheter, inkludert finansiell forståelse, strategisk tenkning, og grundig innsikt i styrets rolle.

For å videreutvikle disse ferdighetene, kan det være svært givende å investere tid i relevante kurs eller sertifiseringer som fokuserer på styrearbeid. Det finnes et bredt spekter av tilbud, fra nettbaserte kurs til formelle sertifiseringsprogrammer, designet for å gi deg en dypere forståelse av styrearbeidets ulike aspekter. Disse programmene kan tilby en solid grunnmur og innsikt i beste praksiser innen styrearbeid, samt de relevante lovene og reguleringene styremedlemmer må navigere etter.

Når du vurderer å ta på deg ditt første styreverv, kan det være lurt å starte i et styre som har begrenset ansvar og kompleksitet. Et styreverv i ditt borettslag eller en lokal idrettsklubb kan være et godt utgangspunkt. Dette kan tilby verdifull praksis i styrearbeidets dynamikk og hjelpe deg med å vurdere om dette er en rolle som passer for deg.

Utvikle den personlige merkevaren din

Å bygge og pleie din personlige merkevare er avgjørende for å fremstå som en attraktiv kandidat for styreverv. Din personlige merkevare bør være en refleksjon av din unike kombinasjon av kompetanse, verdier, og det du kan bringe til et styre. For å maksimere din synlighet, bør du regelmessig oppdatere din LinkedIn-profil med relevante erfaringer, prestasjoner, og artikler eller innlegg du har skrevet. 

Å starte en fagblogg eller bidra med gjesteinnlegg på etablerte plattformer kan ytterligere styrke din posisjon som en tankeleder innen ditt felt. Å være aktiv i faglige diskusjoner online og dele dine innsikter, kan ikke bare øke din synlighet, men også tiltrekke oppmerksomhet fra rekrutterere og virksomheter som søker styremedlemmer med din ekspertise.

Bruk spesialiserte plattformer og tjenester

I tillegg til å utvikle din personlige merkevare, kan bruk av spesialiserte plattformer og tjenester som Orgbrains Styrematch, vesentlig øke sjansene dine for å finne passende styreverv. Disse plattformene fungerer som brobyggere mellom talentfulle individer som deg selv og virksomheter på utkikk etter nye styremedlemmer.

Ved å benytte avanserte algoritmer, kan de tilby skreddersydde matcher som stemmer godt overens med dine ferdigheter og erfaring. Dette betyr at du raskere kan finne veien til styreverv som er i tråd med dine ambisjoner. Videre gir disse plattformene tilgang til et bredere spekter av muligheter, også utover ditt eksisterende nettverk, noe som åpner for nye veier til profesjonell vekst og utvikling.

Forbered deg på intervjuet

Når du har fanget interessen til en virksomhet og er innkalt til et styreintervju, er det avgjørende å gjøre et sterkt og varig inntrykk. Dette møtet er din mulighet til ikke bare å vise din faglige ekspertise, men også å demonstrere hvordan dine unike perspektiver og erfaringer kan berike styrets arbeid og bidra til virksomhetens suksess. Her er noen tips for å forberede deg best mulig:

 • Gjør grundig research: Forstå virksomhetens kjernevirksomhet, historie, bransjeutfordringer og dens nåværende posisjon i markedet. Les årsrapporter, analyser pressemeldinger og se gjennom relevant bransjeanalyse for å få en dypere forståelse av virksomheten og dens strategiske mål.

 • Identifiser nøkkelutfordringer: Basert på din forskning, prøv å identifisere de viktigste utfordringene og mulighetene virksomheten står overfor. Tenk på hvordan din bakgrunn og kompetanse kan bidra til å løse disse utfordringene.

 • Forbered eksempler: Ha klare eksempler på hvordan du har bidratt til suksess eller overkommet utfordringer i tidligere roller. Vær spesifikk om resultatene av dine handlinger og hvordan disse erfaringene kan overføres til styrearbeidet i den aktuelle virksomheten.

 • Formuler spørsmål: Et intervju er en toveis prosess. Forbered noen gjennomtenkte spørsmål om virksomhetens strategi, kultur, utfordringer, og forventninger til styremedlemmene. Dette viser din innsats for å forstå virksomheten bedre og din seriøsitet om rollen.

 • Presenter din visjon: Vær klar til å diskutere din visjon for hvordan du kan bidra til virksomhetens vekst og utvikling. Dette kan inkludere nye perspektiver du kan bringe inn, strategiske initiativer du anser som verdifulle, eller hvordan du kan bidra til å styrke virksomhetens omdømme og bærekraft.

 • Vær deg selv: Til slutt, vær autentisk. Styreintervjuer er ikke bare en evaluering av dine faglige kvalifikasjoner, men også en vurdering av hvordan du passer inn i styrets kultur og dynamikk. Din personlighet og verdisett spiller en stor rolle i dette.

Ved å følge disse trinnene, forbereder du deg på å gjøre et sterkt inntrykk under intervjuet, og demonstrerer at du er den rette kandidaten til å bidra med verdifull innsikt og lederskap i styret.

Før du takker ja

Å bli tilbudt et styreverv er uten tvil en ære og en anerkjennelse av dine ferdigheter. Men, før du aksepterer tilbudet, er det essensielt å gjøre noen viktige vurderinger. Her er noen steg du kan følge for å sikre at du gjør en informert beslutning:

 • Be om viktige dokumenter: Be om å se selskapets siste årsrapporter, revisjonsrapporter, og protokoller. Disse dokumentene kan gi innsikt i selskapets finansielle helse, eventuelle utfordringer det står overfor, og hvordan styret håndterer disse utfordringene.

 • Forstå selskapets strategi: For å bedre forstå din potensielle rolle i styret, be om en detaljert gjennomgang av selskapets langsiktige strategiske plan. Diskuter denne planen med nåværende styremedlemmer eller ledelsen for å vurdere om du er enig i de strategiske retningene og føler at du kan bidra til å oppnå disse målene. For eksempel, hvis selskapet fokuserer på å utvide internasjonalt, vurder hvordan din erfaring med globalt marked kan styrke styrets kompetanse i denne fasen.

 • Evaluer selskapets finansielle situasjon: Få en klar forståelse av selskapets finansielle styrke og stabilitet. Dette inkluderer å se på likviditetsratioer, gjeldsnivåer, inntektsstrømmer og andre nøkkeltall som kan indikere selskapets finansielle helse.

 • Risiko og compliance: Be om informasjon om eventuelle pågående eller potensielle rettssaker, samt selskapets etterlevelse av relevante lover og reguleringer. Dette kan hjelpe deg å forstå de juridiske og regulatoriske risikoene selskapet står overfor.

 • Hvorfor meg: Still deg selv spørsmålet: Hvorfor er det akkurat meg som er blitt spurt? Har jeg noe unikt å tilby styret som kan skape verdier for selskapet?

 • Kultur og verdier: Prøv å få en følelse av selskapets kultur og om den stemmer overens med dine egne verdier. Dette kan være avgjørende for din evne til å arbeide effektivt i styret.

 • Renomme: Vurdere om selskapet og dets virksomhet er noe du er stolt av å bli assosiert med.

 • Tid og motivasjon: Vurdere om du har tilstrekkelig motivasjon og tid til å gi styrevervet den oppmerksomheten det krever.

 • Diskuter med nåværende eller tidligere styremedlemmer: Om mulig, ta en prat med nåværende eller tidligere styremedlemmer for å få deres synspunkter på styrets arbeid, utfordringer, og hvordan selskapet håndterer risiko.

 • Interessekonflikter: Identifisere potensielle interessekonflikter knyttet til styreposisjonen, for eksempel nære forhold eller andre verv du innehar.

 • Har styret betryggende arbeidsrutiner: Undersøk om styret har implementert solide rutiner for sitt arbeid som sikrer sikkerhet, overholdelse av GDPR og generell effektivitet. Spør om de benytter seg av profesjonelle verktøy, som for eksempel en styreportal.

 • Vurder din personlige risikotoleranse: Til slutt, vurder om de potensielle risikoene er noe du er komfortabel med å håndtere. Husk at din rolle i styret vil kreve at du tar beslutninger som kan ha stor innvirkning på selskapets fremtid.

 • Spør om styreansvarsforsikring: Forsikre deg om at selskapet har styreansvarsforsikring som beskytter deg som styremedlem mot personlige økonomiske risikoer.

 • Styrehonorar: Sjekk hva som kan forventes i styrehonorar, og om dette samsvarer med dine forventninger sett opp mot risiko og tidsbruk.

Ved å følge disse trinnene, kan du gjøre en grundig vurdering av selskapet og styrets arbeid før du forplikter deg. Dette vil ikke bare hjelpe deg å unngå potensielle fallgruver, men også sikre at du kan bidra positivt og meningsfullt til styrearbeidet.

De rette mulighetene venter på den som er forberedt

Å finne det perfekte styrevervet krever tid, tålmodighet og en proaktiv holdning. Ved å nøye følge disse trinnene øker du sjansene for å oppdage en rolle som ikke bare resonnerer med dine unike ferdigheter og interesser, men som også omfavner dine personlige verdier og ambisjoner.

Det handler ikke bare om å finne en stilling; det er om å identifisere en mulighet hvor du kan bidra betydelig, lære og vokse. Dessuten, ved å gjøre din due diligence, sikrer du at du engasjerer deg i et miljø som fremmer positiv endring og verdiskaping, samtidig som du unngår de potensielle fallgruvene som kan oppstå i mindre gunstige selskaper.

Husk at veien til ditt ideelle styreverv også er en reise av personlig og profesjonell utvikling. Hvert skritt du tar, fra nettverksbygging til å tilegne deg ny kompetanse, er med på å forme deg som leder og som styremedlem. Så, ta deg tid, vær tålmodig, og vær åpen for læring og nye opplevelser.

Vi ønsker deg all suksess på din reise mot ditt neste styreverv. Husk, de rette mulighetene venter på den som er forberedt.

Lykke til!