Styrearbeid i fremtiden

1 min lesing
10. juli 2018

I mars 2018 publisert InterSearch Worldwide og The Danish Professional Directors Associationen en større global  undersøkelse der 1056 styremedlemmer fra 55 land deltok. Her ble det identifiserte en rekke trender på hvordan styrene jobber, og hvordan styremedlemmene ser på fremtiden. Konklusjonen i rapporten at at styremedlemmene er blitt mer fremtidsfokuserte og mindre kontrollfokusert, der de ser  behov for endring i nåværende styresammensetning.

Link til hele rapporten ligger nederst i denne bloggen, men noen av resultatene var:

– 51 % av de som deltok i undersøkelsen svarer at de bruker mer tid på styrearbeid nå enn tidligere. Selv om det brukes mer tid på styrearbeidet mente deltagerne at det ville vært nyttig å bruke enda mer tid.

– Når styremedlemmene blir spurt hvilke trender som er forventes å ha mest innflytelse på styrearbeidet fremover var det tre trender som skilte seg ut:

  1. IT / digitalisering
  2. Mer fokus på fremtid, mindre på compliance-, risiko- og kontrolloppgaver
  3. Cyberkriminalitet

– Kun 10 % av de spurte mente at dagens sammensetting i styret samsvarer med kompetansen som er nødvendig for å møte fremtiden

– På spørsmål om hvilken kompetanse den enkelte ville ha prioritert å få inn i styret dersom selskapet la til et nytt styremedlem, kom følgende på topp:

  1. IT / Digitalisering
  2. Innovasjon / FoU
  3. Kunde-/salg-/forbrukerforståelse

Mangler du erfaring innen styrearbeid? Gå til Styreskolen.

Link til hele rapporten.