Innovativt styrearbeid hos Netflix

1 min lesing
18. juni 2018

Interessant artikkel å lese i Harvard Business Review, der to forskere fra Stanford University har sett på hvordan Netflix organiserer sitt styrearbeid. Her kommer det frem at styremedlemmene i Netflix er betydelig mer tilstede i den daglige drift enn det som tradisjonelt er normalt. I tillegg har Netflix innført en digital løsning som forenkler kommunikasjon mellom styret og ledelsen. De to forskerne mener at disse to forholdene har bidratt til Netflixs ekstraordinære gode resultater de siste årene.

Link til hele artikkelen finner dere her.