Send aksjonærregister-oppgaven (RF-1086) fra Orgbrain til Altinn

1 min lesing
6. februar 2023

Orgbrain har i lang tid levert digital aksjeeierbok til sine kunder. Denne er nå blitt utvidet med en løsning der brukerne enkelt kan sende inn aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) fra Orgbrain til Altinn.

Kort om aksjeeierboken

Aksjeeierboken i Orgbrain, gir en brukervennlig oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap samt historikk over de hendelser som selskapet har registrert. I tillegg inneholder aksjeeierboken en rekke funksjoner, herunder funksjon for:

 • Eierskifte (kjøp/salg, arv, gave mv.)
 • Kapitalforhøyelse/emisjon (tegingsblankett, signering, forslag til vedtak tildeling, investorkommunikasjon mv.)
 • Utbytte
 • Splitt/spleis
 • Administrasjon av flere aksjeklasser
 • Cap table
 • Identifisering av aksjeeierne ved bruk av BankID
 • Gjennomføring av generalforsamling
 • Beregning og rapportering av skatteinsentiv
 • Rapportering av aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn

Vil du vite mer om vår aksjeeierbok, kan du kontakte oss på hei@orgbrain.no

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksjeselskap må levere Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn og Skatteetaten innen 31. januar hvert år, for å informere om fjorårets endringer. Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) og forhåndsutfylt skattemelding til aksjonærene.

Aksjeselskap med en oppdatert aksjeeierbok i Orgbrain kan få frem et forslag til RF-1086, ut fra endringene som er lagt inn i portalen. Dersom oppgaven er mangelfull eller feil må opplysningene legges inn eller rettes i Orgbrain. Med få tastetrykk kan forslaget sendes til Altinn for en siste kontroll og signering.

Oppstartselskap som er omfattet av skatteinsentivordningen får tilgang til en tilhørende løsning, som hjelper med å beregne, og rapportere, hva selskapets investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved nyinvestering i selskapet, jf. skatteloven § 6-53. Du kan lese mer om Orgbrain sin løsning for beregning og rapportering av av skatteinsentiv i veileder for bruk av skatteinsentivording i Orgbrain.

Kort fortalt fungerer aksjonærregisteroppgave-løsningen i Orgbrain som følger:

 • Opprett en konto i Altinn som tillater sammenkobling med Orgbrain. Dette er kun nødvendig å gjøre én gang og tar kun få minutter.
 • Lag og vis forslag til ferdigutfylt Aksjonærregisteroppgave. Eventuelle feil/mangler må rettes i aksjeregister i Orgbrain.
 • Når oppgaven er riktig, kan den sendes til Altinn med få tastetrykk.
 • Oppgaven ligger klar i innboksen i Altinn for endelig kontroll og signering.

Du kan lese mer om hvordan løsningen fungerer i veileder for rapportering av Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i Orgbrain,