Send aksjonærregister-oppgaven fra Orgbrain til Altinn

2 min lesing
7. desember 2023

Orgbrain har gjennom flere år levert en digital aksjeeierbok til sine kunder. Denne inneholder en rekke funksjoner, herunder en løsning der brukerne enkelt kan sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Orgbrain til Altinn.

Kort om aksjeeierboken

Aksjeeierboken i Orgbrain, gir en brukervennlig oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap samt historikk over de hendelser som selskapet har registrert. I tillegg inneholder aksjeeierboken en rekke funksjoner, herunder funksjon for:

 • Eierskifte (kjøp/salg, arv, gave mv.)
 • Kapitalforhøyelse/emisjon (tegingsblankett, signering, forslag til vedtak tildeling, investorkommunikasjon mv.)
 • Utbytte
 • Splitt/spleis
 • Administrasjon av flere aksjeklasser
 • Cap table
 • Identifisering av aksjeeierne ved bruk av BankID
 • Gjennomføring av generalforsamling
 • Beregning og rapportering av skatteinsentiv
 • Rapportering av aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn

Vil du vite mer om vår aksjeeierbok, kan du kontakte oss på support@orgbrain.no

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksjeselskap må levere Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn og Skatteetaten innen 31. januar hvert år, for å informere om fjorårets endringer. Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) og forhåndsutfylt skattemelding til aksjonærene.

Aksjeselskap med en oppdatert aksjeeierbok i Orgbrain kan få frem et forslag til RF-1086, ut fra endringene som er lagt inn i portalen. Dersom oppgaven er mangelfull eller feil må opplysningene legges inn eller rettes i Orgbrain. Med få tastetrykk kan forslaget sendes til Altinn for en siste kontroll og signering.

Oppstartselskap som er omfattet av skatteinsentivordningen får tilgang til en tilhørende løsning, som hjelper med å beregne, og rapportere, hva selskapets investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved nyinvestering i selskapet, jf. skatteloven § 6-53.

Du kan lese mer om Orgbrain sin løsning for beregning og rapportering av av skatteinsentiv i veileder for bruk av skatteinsentivording i Orgbrain.

Kort fortalt fungerer aksjonærregisteroppgave-løsningen i Orgbrain som følger:

 • Opprett en konto i Altinn som tillater sammenkobling med Orgbrain. Dette er kun nødvendig å gjøre én gang og tar kun få minutter.
 • Lag og vis forslag til ferdigutfylt Aksjonærregisteroppgave. Eventuelle feil/mangler må rettes i aksjeregister i Orgbrain.
 • Når oppgaven er riktig, kan den sendes til Altinn med få tastetrykk.
 • Oppgaven ligger klar i innboksen i Altinn for endelig kontroll og signering.

Se video nedenfor som viser hvor enkelt dette gjøres i Orgbrain.

 

Du kan lese mer om hvordan løsningen fungerer i veileder for rapportering av Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i Orgbrain.

Ønsker du å vite mer om hvordan Orgbrain kan forenkle din virksomhets rapporteringskrav? Ta gjerne kontakt med oss på salg@orgbrain.no eller book et møte med en av våre rådgivere.

Er du eksisterende kunde, ta kontakt med support@orgbrain.no