Orgbrain hjelper deg med beregning og rapportering av skatteinsentiv

1 min lesing
7. desember 2023

Orgbrain har gjennom flere år levert en digital aksjeeierbok til sine kunder. Denne inneholder en rekke funksjoner, herunder en løsning der brukerne enkelt kan beregne og rapportere hva et oppstartselskaps investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved nyinvestering i selskapet.

Kort om aksjeeierboken

Aksjeeierboken i Orgbrain, gir en brukervennlig oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap samt historikk over de hendelser som selskapet har registrert. I tillegg inneholder aksjeeierboken en rekke funksjoner, herunder funksjon for:

 • Eierskifte (kjøp/salg, arv, gave mv.)
 • Kapitalforhøyelse/emisjon (tegingsblankett, signering, forslag til vedtak tildeling, investorkommunikasjon mv.)
 • Utbytte
 • Splitt/spleis
 • Administrasjon av flere aksjeklasser
 • Cap table
 • Identifisering av aksjeeierne ved bruk av BankID
 • Gjennomføring av generalforsamling
 • Rapportering av aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn
 • Beregning og rapportering av skatteinsentiv

Vil du vite mer om vår aksjeeierbok, kan du kontakte oss på salg@orgbrain.no

Beregning og rapportering av skatteinsentiv

Personlige skattytere som investerer i oppstartselskap (aksjeselskap som er seks år eller yngre), enten direkte eller indirekte gjennom et holdingselskap, kan få et fradrag i alminnelig inntekt på inntil 1 million kroner per år. For at personlige skattytere skal kunne få fradrag, må kravene beskrevet i skatteloven § 6-53 og i Skatte-ABC under temaet «Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap» være oppfylt.

I Orgbrain får selskaper som er omfattet av skatteinsentivordningen tilgang til en løsning som hjelper med å beregne, og rapportere, hva selskapets investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved investering i selskapet.

Kort fortalt fungerer løsningen i Orgbrain som følger:

 • Sørg for at aksjeeierboken i Orgbrain er oppdatert med årets hendelser.
 • Løsningen søker å identifisere alle investorer som kan ha krav på skattefradrag og hvor mye de maksimalt kan motta. Resultatet vises i en tabell.
 • Du må gå gjennom tabellen, og bekrefte hvor mye som skal allokeres per investor.
 • Når tabellen er ferdigstilt, vil den automatisk bli benyttet som grunnlag ved rapportering av aksjonærregisteroppgaven.

Les mer om skatteinsentiv for investering i oppstartsselskaper, og løsningen i Orgbrain, i veileder for bruk av skatteinsentivording i Orgbrain.