Nå fastsettes styrehonorar i forkant av styreperioden

1 min lesing
20. oktober 2018
Bladet Kapital presenterer i utgave 18/2018 resultat fra en kartlegging de har foretatt av 135 børsnoterte selskaper, der de blant annet har hentet ut informasjon fra generalforsamlinger som er avhold i 2018. Det viser seg at det fortsatt er slik at de fleste selskapene praktiserer at generalforsamlingen vedtar styrehonorar med tilbakevirkende kraft – men det ser ut som det er et trendskifte på gang. Informasjon fra de generalforsamlinger som er blitt analysert viser at det sakte – men sikkert – går i retning av at flere børsnoterte selskaper går over til å vedta honorar til styremedlemmene på forskudd – det vil si i forkant av den kommende styreperioden. Etter at generalforsamlingene i 2018 er gjennomført fremkommer det i Kapital at 65 av de aktuelle selskapene i undersøkelsen har vedtatt honorar for den styreperioden som nå er i full gang. Dette gir styremedlemmene større kontroll på hva de har i vente når det gjelder honorering – og kanskje vil denne utviklingen også føre til at flere dyktig personer takker ja til å ta på seg styreverv. Andre forhold som fremkommer i Kapital sin ferske undersøkelse i forhold til honorering av styret i børsnoterte selskaper er at:

✔ Styreledere tjener temmelig nøyaktig det dobbelte av det aksjonærvalgte styremedlemmer tjener.

✔ Snitthonoraret til styreleder økte med seks prosent fra 490 000 til 520 000 kroner. Imidlertid har median for styrelederhonoraret ligget uendret på 400 000 kroner de siste fem årene.

✔ Snitthonoraret til aksjonærvalgte styremedlemmer falt med to prosent fra 255 000 til 250 000 kroner. Her var median 225 000 kroner, som er en nedgang på to prosent fra året før.

✔ Snitthonoraret til ansattes representanter i styret har falt med to prosent fra 188 000 til 185 000 kroner. Her er median på 175 000 kroner, noe som er en økning på tre prosent fra året før. Ser man på utviklingen siden 2010 har honoraret steget med 25 prosent.

Det skulle vært interessant å få en tilsvarende kartlegging av hvordan situasjon er i SMB-segmentet etter at årets ordinære generalforsamling nå er gjennomført. Link til hele artikkelen i Kapital finner dere  her (bak betalingsmur). Lær mer om styrearbeid – inkludert styrehonorering – på  Styreskolen.