Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere?

1 min lesing
25. september 2018

Hva kjennetegner kvinner som blir toppledere? Det har noen studenter fra NTNU funnet svar på. I en artikkel som DN publiserte den 22. september om kvinnelige toppledere, vises det til en masteroppgave NTNU-studentene Ingvild Farstad og Benedicte Kimo Brovold leverte våren 2017. Her identifiserte de en del forhold som går igjen hos kvinner som går til topps;

  • De er rollemodeller og har bakgrunn fra samfunnsengasjerte familie
  • De har tatt ansvar i oppveksten
  • Godt nettverk, mentorordninger
  • Tidlig lederansvar med sjefer som kastet dem utpå dypt vann
  • God tilrettelegging for å kunne kombinere lederansvar med småbarn, blant annet hjemmekontor
  • Ektefelle/samboer som heier på hjemmebane

Forskningen er blant annet gjort gjennom intervju av kvinnelige toppledere, men det kommer frem i artikkelen at mange av de samme faktorene trolig også gjelder for mannlige toppledere.

Resultatene er kanskje ikke så overraskende, men det er greit å få faktorene dokumentert gjennom forskning. Forhåpentlig kan økt forskning og kunnskap føre til at flere dyktige kvinner velger å ta på seg topplederverv – herunder styreverv.

I artikkelen deler Alexandra Bech Gjørv, som er toppleder i Sintef, sine erfaringer som kvinnelig toppleder. Hele artikkelen i DN kan dere lese her.

Lær mer på Styreskolen