Derfor har styresekretær en viktig rolle!

1 min lesing
8. desember 2020

Et selskaps virksomhet og økonomiske situasjon vil kunne påvirke mange. Det er derfor i samfunnets interesse at ethvert selskap styres og ledes på en betryggende måte. I tillegg til aksjonærenes interesse i selskapet, vil både ansatte, kreditorer, kunder og leverandører ha en direkte interesse i hvordan selskapet forvaltes. Det er styret som har det øverste forvaltnings- og tilsynsansvar i et aksjeselskap. Det vil si at styret er gitt et stort ansvar og har en viktig oppgave som må forvaltes på en god måte.

En styresekretær er en person som skal bidra til å gjøre hverdagen litt lettere for styret, slik at styret og daglig leder kan bruke mest mulig av sin tid på sine kjerneoppgaver og øvrige verdiskapende aktiviteter.

Mange tenker nok at en styresekretær i all hovedsak bistår med å skrive protokoll fra møte, men oppgavene er langt mer omfattende enn som så. Gjennom sin tette involvering i styrets arbeid vil styresekretæren spille en viktig rolle for at selskapet skal få mest mulig ut av kompetansen i styret. Vedkommende vil ha en sentral posisjon i organisasjonen og vil sammen med daglig leder være det viktigste kontaktpunktet for styrelederen. En posisjon som styresekretær vil derfor ofte være involvert i de viktigste hendelsene som skjer i organisasjonen.

Under finner du en guide for styresekretær, som blant annet tar for seg hvilke oppgaver som en styresekretær normalt har ansvaret for og som også gir en forklaring på hvorfor det ofte er personer med veldig høy formell kompetanse som velges til å inneha denne rollen. Guiden gir også en rekke tips til den som har den viktige rollen som styresekretær.

Last ned: Guide for styresekretær