Orgbrain støtter Ukraina!

1 min lesing
25. februar 2022

Orgbrain er et selskap som er spesielt opptatt av ryddige prosesser, etterlevelse av lover og regler og at det skal bli fattet gode vedtak baserte bærekraftige og langsiktige strategier som også har fokus på samfunnsansvar.

Vårt spesialfelt er styrearbeid, men etter Russlands invasjon av Ukraina vil vi være tydelige på at dette også er viktige prinsipper mellom nasjoner.

Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten.

Våre tanker går til det ukrainske folk, og vi oppfordrer alle til å vise solidaritet og støtte til Ukraina i denne vanskelige situasjonen.