Nye regler om frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

1 min lesing
19. juni 2020

Fredag 19. juni sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding der de opplyser at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Loven trer i kraft fra og med 19. juni 2020.

Bakgrunn for den nye loven er at Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hadde mottatt innspill fra en rekke aktører om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning var utfordrende for næringslivet å overholde på grunn av utbruddet av covid-19. Det samme gjaldt fristene i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Selv om det allerede er åpnet for å holde styremøter og generalforsamling uten fysisk oppmøte, fremkom det i høringsnotatet til den nye loven at det ikke er alle som per i dag evner å avholde møter digitalt. Her ble det henvist til at det fortsatt er selskaper som manglende tilgang til tekniske løsninger, eller manglende kunnskap om bruk av slike løsninger. Regjeringen ønsket derfor å gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling/årsmøte.

Nå er altså den nye loven vedtatt. I pressemeldingen sier næringsminister Iselin Nybø at loven vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen. Hun sier videre at utsettelsen av fristene som trer i kraft i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid.

Test ut en portal for digitale styremøter og årsmøter her.