Hvorfor styret bør ansette CEO uten erfaring!

2 min lesing
1. januar 2021

Daglig leder («CEO») er ofte drivkraften i selskapet og således nøkkelen til suksess. Det er derfor stor enighet om at en av styrets aller viktigste oppgaver er å tilsette daglig leder, og sikre at vedkommende fungerer bra i sin rolle. I tilfeller der daglig leder ikke fungerer tilfredsstillende, er det styrets oppgave å avdekke dette og igangsette nødvendige tiltak – som kan ende med at styret må rekruttere ny daglig leder. Men hva bør styret se etter når de skal rekruttere ny daglig leder? Hva er det sikreste valget? Hvilken kandidat har minst sannsynlighet for å mislykkes? Svaret styrene ofte kommer frem til er at det sikreste valget er kandidater med tidligere erfaring som daglig leder.

Nylig publiserte Harvard Business Review en artikkel med tittelen «Why Rookie CEOs Outperform». Her komme det frem at erfaring ofte en god ting, men at nyere forskning viser at dette ikke alltid er tilfelle når det gjelder tilsetting av daglig leder. Her viser forskningsresultatet at daglig leder med tidligere erfaring i rollen, konsekvent underpresterte i forhold til kandidater uten tidligere erfaring som daglig leder. Resultatet viser at en kandidat er på topp i sin første jobb som daglig leder, og at prestasjon faller i de påfølgende nye jobber de tar på seg som daglig leder.

Så hvorfor er det slik at prestasjonen går ned dersom en daglig leder går over til samme rollen i et nytt selskap? Ifølge forskningen det vises til skjer dette som følge av flere faktorer, herunder at daglig leder med tidligere erfaring ofte faller tilbake til gamle rutiner fra sin tidligere jobb, blir for opptatt av kostnadsreduksjoner og er mindre tilpasningsdyktige enn ferske kandidater som ofte er mer fokusert på topplinjevekst. Forskningen viser at de som tiltrer som daglig leder for første gang er mer langsiktig orientert, og har et mer balansert fokus mellom lønnsomhet og omsetningsvekst, Dette er et fokus som ferske kandidater også klarer å ha i selskaper som står ovenfor store utfordringer.

Ifølge forskningen har også noe av forskjellen i prestasjonene å gjøre med tankesettet. Ferske ledere er mer nysgjerrighet, har bedre tilpasningsevne, er mer fleksible og viser større evne til å konfrontere problemer med friske øyne i stedet for med etablerte rutiner. I tillegg viste forskningen at daglig ledere uten tidligere erfaring sannsynligvis også vil være i rollen lenger (i gjennomsnitt ni år) enn erfarne kandidater (seks år), delvis fordi de generelt er yngre.

Kandidater med tidligere erfaring som daglig leder hadde ifølge forskningen noen fordeler, inkludert et større nettverk og tilgang til kritiske ressurser som selskaper kan ha behov for. I tillegg blir en kandidat med tidligere erfaring vanligvis raskere operativ i sin nye rolle. Selv om forskningen antyder at tidligere erfaring som daglig leder medfører for høy fokusering på kostnader, kan erfarne ledere sin anerkjennelse av viktigheten av kortsiktige resultater være en fordel. Erfarne ledere vet også i større grad hvordan de skal levere verdi til aksjonærene, hvordan de kan frigjøre ressurser for å finansiere det de kanskje vil gjøre videre samt hvordan de kan levere raske resultater.

Så hvordan kan styrene bruke disse funnene når de skal finne en ny daglig leder? Før styret henvender seg til spesifikke kandidater, bør de være tydelige med hvilke utfordringer den påtroppende daglig leder vil møte og hva vedkommende sine prioriteringer skal være. Hvis selskapet vil ha størst nytte av en kortsiktig leder som er dyktig til å kutte kostnader og skape raske resultater, kan en erfaren daglig leder være det beste valget. Men hvis vekst i omsetning og et langsiktig fokus er viktigere, kan ferske kandidater være mer passende.

Du kan lese hele artikkelen i Harvard Business Review her.