Hvor trofaste er styremedlemmer?

1 min lesing
2. august 2018

Hvor trofaste er styremedlemmene når det blåser opp til storm i et selskap? Dette er et tema som professor Joseph S. Harrison ved Texas Christian University m.fl. har sett nærmere på. I en artikkel i Harvard Business Review har de publisert resultat fra en studie av amerikanske børsnoterte selskaper fra 2013 til 2014. Her har de sett nærmere på om en endring i selskapets omdømme fra media og analytikere førte til at styremedlemmer forlater sine styreverv. Selv om konklusjon fra denne undersøkelsen ikke uten videre kan overføres til norske forhold er resultatet verd å merke seg. Noen av resultatene som fremkommer i artikkelen:

  • Det er rundt 30 prosent større sannsynlighet at et styremedlem forlater sitt verv eller ikke ønsker gjenvalg dersom selskapet får negativ omtale i media. Dette gjaldt selv om selskapets resultatutvikling ikke var negativ.
  • Styremedlemmer som er toppledere i andre selskap, har flere styreverv eller har sittet i styret i lang tid har større sannsynlighet for å forlate styret enn andre styremedlemmer dersom selskapet blir utsatt for negativ omtale.
  • Styremedlemmer i selskaper som var utsatt for negativ omtale tar ofte på seg ytterligere styreverv i et forsøk på å beskytte sitt rykte. Dette gjorde de selv om de ikke forlot styrevervet i det selskap som var utsatt for negativ omtale.
  • Styremedlemmene er veldig opptatt av sitt rykte, og tar ofte på seg styreverv for å styrke sin egen anseelse. Dette fører til mange tar på seg et styreverv til tross for den relative lave kompensasjon som følger med et styreverv.

Ser man på norske forhold så ble det i 2017 foretatt endringer i aksjeloven som gjør at det er enklere for styremedlemmer å tre ut av et styreverv. Etter lovendringen har et styremedlem nå rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute uten å påberope seg en særlig grunn. Et styremedlem står derfor fritt i å trekke seg fra styrevervet dersom vedkommende mener at negativ omtale av selskapet er med på å svekke hans eller hennes rykte. Imidlertid må styret og den som har valgt styremedlemmet, gis rimelig forhåndsvarsel (jf. aksjeloven § 6-7). Det kan etterhvert være interessant å foreta en undersøkelse for å se om lovendringen fører til at flere velger å forlate sitt styreverv – og i så fall hvorfor.

Du kan lese hele artikkelen her. Du kan lære mer om styrearbeid på www.styreskolen.org