Hvem eier aksjer i norske selskaper?

1 min lesing
19. juni 2024

Den 18. juni 2024 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding hvor de informerte om at rapporten “Større åpenhet om aksjeeierskap” er blitt utarbeidet. Dette er et av tiltakene for å gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper.

Bakgrunnen

Åpenhet om maktstrukturer er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Det er viktig med åpenhet om hvem som eier aksjer i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Regjeringen nedsatte derfor en arbeidsgruppe 19. januar i år, som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om åpenhet om aksjeeierskap. Rapporten skulle  gi anbefalinger om hvilke utfordringer regjeringen må ta hensyn til, hvilke muligheter som finnes, og hvordan rammene bør være.

Rapporten er et av tiltakene i regjeringens fempunktsplan for økt åpenhet om hvem som kontrollerer og eier aksjer i Norge.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har vært ledet av Malin Tønseth (advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS), og ellers bestått av Eiliv Frich Flydal (journalist og tidligere medlem av Pressens Offentlighetsutvalg), Anders Andersen (instituttleder på Institutt for informatikk ved UiT) og Marianne Støkken Pilgaard (advokat i Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS).

Mandatet

Av mandatet fremgår det at arbeidsgruppen skulle vurdere hvordan privates tilgang til eierskapsinformasjon i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og SE-selskaper kan reguleres, og hvordan offentlighet om slik eierskapsinformasjon kan reguleres.

Økt tilgang til eierskapsinformasjon berører mange ulike interesser og hensyn som til dels er motstridende. Hensyn til nasjonal sikkerhet, tillit til forvaltningen, tilgang til kapital, personvern, enkeltpersoners ønske om privatliv, og å unngå at opplysninger blir misbrukt til for eksempel identitetstyveri eller svindel, er slike hensyn. Arbeidsgruppen skulle drøfte hvordan motstridende hensyn kan ivaretas.

Ifølge mandatet skulle arbeidsgruppen gi anbefalinger for hvordan man kan oppnå større åpenhet om aksjeeiere, og rammene for hva som kan deles og hvordan. Arbeidsgruppen skulle gi anbefalinger om hvordan ulike hensyn kan avveies og balanseres i et regelverk som skal gi publikum enklere tilgang til informasjon om eierskap til aksjer.

Les arbeidsgruppens rapport her.