Regjeringen ber bedrifter avholde digitale generalforsamlinger

1 min lesing
8. april 2020

Mandag den 27. april 2020 gikk det ut melding fra Nærings- og fiskeridepartementet om at de nå sender på høring et forslag om at midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte, herunder i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger, skal gjelder frem til 31. oktober 2020.

Forhistorien til høringsforslaget

Aksjelovens utgangspunkt har til nå vært at styret skal behandle sine saker i et fysisk møte, der alle styremedlemmer er samlet i samme rom, men der styrets leder, under gitte forutsetninger, kan beslutte at saker kan behandles uten at det holdes fysisk møte, jf. aksjeloven § 6-19. Tradisjonelt har aksjeloven også lagt opp til at generalforsamlinger skal avholdes ved fysisk møte (jf. aksjeloven § 5-8), men der det er åpning for at aksjeeierne kan delta digital under gitte forutsetninger (jf. aksjeloven § 5-7 og aksjeloven § 5-11 b).

Den 18. mars 2020 ble det imidlertid sendt ut en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet der regjeringen, som følge av korona-utbruddet, vil innføre et midlertidig unntak fra kravet om fysiske møter. Regjeringen oppfordrer i stedet bedriftene til å gjennomføre styremøter og generalforsamlinger ved bruk av digitale løsninger mens virusutbruddet pågår.

I etterkant av pressemeldingen ble det den 27. mars 2020 innført en koronalov, og en midlertidig forskrift, som regulerer unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper. I en ny pressemelding den 8. april 2020 informerte næringsminister Iselin Nybø at det kommer ytterligere en midlertidig forskrift som sier at avholdelse av ordinær generalforsamling kan utsettes helt til 30. juni, selv om vedtektene setter kortere frist. Inntil videre gjelder endringene frem til 27. mai 2020, men nå ligger det an til at de nye reglene skal gjelde helt frem til 31. oktober 2020.

De nye reglene, og oppfordringen fra næringsministeren, kan være en fin anledning for styrene, også på permanent basis, å vri sitt arbeid, inkludert avholdelse av generalforsamlinger, i en digital retning. Dette er noe alle selskaper enkelt kan gjøre ved å ta i bruk moderne verktøy, slik som en styreportal  En styreportal er kort forklart en digital løsning som er spesiallaget for å håndtere sentrale oppgaver og prosesser relatert til styrets arbeid, herunder avholdelse av generalforsamlinger.

Test ut gratis

Du kan gratis teste ut en styre- og generalforsamlingsportal levert av Orgbrain ved å klikke her.