Effektiv onboarding av styremedlemmer: Råd fra Rune Bjerke

1 min lesing
11. september 2023

Mange selskaper undervurderer verdien av å effektivt innlemme nye styremedlemmer. Å ikke investere tilstrekkelig tid og ressurser i onboarding-prosessen kan føre til at nye styremedlemmer strever med å tilpasse seg og bidra fullt ut. Rune Bjerke, en veteran innen norsk forretningsliv, deler sine synspunkter og råd om temaet i artikkelen: Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?, på Backer Skeies blogg.

Onboardingsprosessen

Det er stor variasjon i hvordan selskaper onboarder nye styremedlemmer. Bjerke har opplevd alt fra raske samtaler med CEOs til dyptgående og strukturerte prosesser med mange samtaler med nøkkelpersoner. Å ha uformelle samtaler, spesielt blant flere nye styremedlemmer, kan skape trygghet.

Styrelederens rolle

Bjerke påpeker at styreleder også har en rolle som personalleder for styret. De har ansvaret for å integrere nye styremedlemmer effektivt. Hvis et nytt styremedlem føler seg verdifull fra første møte, vil de raskere bidra med sin kunnskap og ekspertise.

Behovet for god oppfølging

Selv erfarne ledere kan føle seg usikre i nye settinger. Alle styremedlemmer, uansett erfaring, trenger støtte, omsorg og integrasjon. Det er viktig å innse at hver ny styresituasjon vil ha sin egen dynamikk, og alle medlemmer har unike ferdigheter å tilby.

Norsk onboarding vs. internasjonal

Å onboardere styremedlemmer fra utlandet kan være utfordrende gitt noen særnorske karakteristikker i næringslivet. Det er vesentlig å forklare de unike aspektene ved norsk forretningskultur for å sikre en smidig overgang.

Balansen mellom utfordring og energi

God styreledelse handler også om å finne balansen mellom utfordring og positiv energi. Det er viktig å opprettholde et konstruktivt klima i styrerommet.

Mangfold i styrerommet

Mangfold i styret, både i kjønn, alder, kompetanse, sosial bakgrunn, personlig legning og egenskaper, er avgjørende. Ulikheter kan føre til rikere og mindre konforme diskusjoner.

Styrets fremtidsfokus

Bjerke fremhever også viktigheten av å diskutere fremtidige trender og utviklinger, fremfor kun å fokusere på fortiden. Dette inkluderer teknologi og andre vesentlige faktorer som vil påvirke selskapet i fremtiden.

Styreevalueringer

Styreevalueringer kan være nyttige verktøy for å forbedre kvaliteten og effektiviteten av styrearbeidet. Dårlig onboarding og en mangel på fremtidsfokus er vanlige bekymringer som kommer opp under slike vurderinger.

Å innlemme nye styremedlemmer effektivt er avgjørende for et velfungerende styre. Med riktig støtte og onboarding kan nye styremedlemmer raskt bidra med sin unike kunnskap og erfaring.

Les hele artikkelen fra Backer Skeie: Hvordan sikrer du at nye styremedlemmer får en god start?