Bauda-konsernet valgte Orgbrain styreportal

1 min lesing
8. september 2023
BAUDA-650

Bauda-konsernet, Norges største Toyota og Lexus forhandlergruppering, ser en vesentlig effektivisering av styrearbeidet etter innføring av Orgbrain styreportal

Bauda konsernet med sine datterselskaper ble i desember 2022 kunder av Orgbrain, etter lengre tids vurderinger av løsninger i markedet. Det valget har vi vært godt fornøyde med, sier CFO i konsernet, Anne Cecilie Guneriussen, som selv administrerer konsernets styrearbeid.

Hadde mer å hente på digitalisering

Vi har generelt veldig god kontroll på det administrative arbeidet i konsernet”, fortsetter Anne, “men vi så at vi hadde mer å hente på også å digitalisere styrearbeidet fullt ut”. “Vi søker kontinuerlig en forbedring på alle områder, og spesielt i forberedelser og etterarbeid rundt styremøter hadde vi fortsatt noe tidkrevende manuelle prosesser.  

Orgbrain skilte seg ut

Bauda gjorde en sondering i markedet for styreportal, og fikk demonstrert flere alternativer. De ønsket en løsning som var sikker, effektiv og enkel å bruke, til en fornuftig pris. Orgbrain svarte til disse forventningene. Orgbrain løste også behovet for enkelt å kunne inkludere styremedlemmer fra både Brussel og Japan for å kunne samhandle effektivt over landegrenser. Etter gjennomgang av systemet fra både IT og juridisk avdeling i Brussel, ble Orgbrain valgt som leverandør.

Smidig implementeringsfase

Etablering av portaler for Toyotas mange avdelinger ble gjort på en time. Det er alltid litt som skal læres når man tar i bruk nye systemer, men Orgbrain portalen er veldig intuitiv i bruk, og vi kom raskt i gang. Vi fikk god opplæring i startfasen, og Orgbrain har vært flinke til å følge opp om vi har hatt spørsmål underveis. Det har vært spesielt viktig for meg, og de andre som gjør en del av forberedelsene til styremøtene, understreker Anne.

Alt tilgjengelig på ett sted

Med Orgbrain-portalen har Bauda styrets kalender, aksjonspunkter og dokumenter på ett sted, og kan effektivt gjennomføre digitale styremøter og generalforsamlinger med innebygget videoløsning og e-signering. Vi har mange med lang fartstid i styrerommet i konsernet, men det er nyttig også for oss å ha henvisninger til lover ved behov og annet kompetansemateriale tilgjengelig i portalen. Det at det er smidig å navigere mellom alle selskaper i konsernet, uten å logge av og på, er også nyttig for meg og andre som har flere roller, avslutter Baudas CFO, Anne Cecilie Guneriussen.