Webinar: Ansattevalgte styremedlemmer

1 min lesing
4. juni 2022

Ansatte har en rett til å være representert i styret i selskaper som har flere enn 30 ansatte dersom de krever det, og uansett i selskaper med flere enn 200 ansatte.

Når ansatte skal velges inn i styret må arbeidsgiver følge regler om hvordan dette valget skal gjennomføres. Det er også en del fallgruver knyttet til hvordan de ansatte som velges inn skal opptre i forhold til resten av styret og de ansatte som velger dem inn.

Selskaper som er i ferd med å få ansattevalgte representanter blir underlagt nye regler, ikke minst krav om å ha en styreinstruks, og mange benytter anledningen til å profesjonalisere styrearbeidet. Det går både på å sikre at alle styremedlemmene får tilstrekkelig opplæring, men også på en gjennomgang av styrets arbeidsmåte.

Den 8. juni 2022 kl 10:00, holder Orgbrain et webinar, der Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling, som er advokater og partnere i Advokatfirmaet Ræder, vil ta en gjennomgang av hvordan en prosess med å velge inn ansatterepresentanter i styret bør gjennomføres, herunder valg av observatører og vararepresentanter. Det vil også gjennomgå av taushetsplikt og forskjellen på rollene som henholdsvis tillitsvalgt, ansattevalgt styremedlem og aksjonærvalgt styremedlem.

Du kan melde deg på her.