Styret må støtte gründeren i krevende tider

3 min lesing
27. november 2023

I en nylig artikkel av Anne Kristine Lund i Shifter blir det påpekt et økende problem i styrerommene, spesielt i tider med økonomiske utfordringer. Det handler om hvordan styrer kan bli en belastning for gründerne de er ment å støtte, og hvordan denne dynamikken kan forbedres.

Utfordringene i markedet, og styrets rolle

Gründerselskaper står overfor betydelige utfordringer i dagens økonomiske klima. Med lavere vekst, høyere renter og turbulente aksjemarkeder, er kapitaltilgangen for disse selskapene stramt regulert. Dette skaper en situasjon hvor gründere ofte blir frustrerte og finner seg under hardt press.

Styrets respons på krisen

I stedet for å fungere som en strategisk støtte og en kreativ sparringspartner, har mange styremedlemmer svart med å kreve mer dokumentasjon og rapportering. Dette øker byrden på gründerledelsen og skaper et miljø fokusert på kontroll heller enn vekst og innovasjon.

Nye investorer og uforberedte styremedlemmer

Den tidligere "Hallelujah-stemningen" i startupmiljøet har tiltrekt seg nye investorer, hvor mange mangler erfaring og forståelse for styrearbeidets kompleksitet. Dette fører til at uerfarne styremedlemmer ofte pålegger administrasjonen unødvendige rutiner og rapporteringskrav, uten å forstå de reelle utfordringene selskapene står overfor.

Mentale utfordringer for gründerne

Det er viktig å anerkjenne de mentale belastningene gründere opplever. Lange arbeidsdager, søvnløse netter og usikkerhet om bedriftens fremtid tynger. Når styret ikke viser forståelse eller vilje til å støtte, kan dette forverre situasjonen betydelig.

Balansering av kontroll og støtte

Selv om det er viktig å anerkjenne styrets ansvar og behovet for gode rapporteringsrutiner, bør dette ikke være deres eneste fokus, spesielt i krisetider. Det er essensielt at styret fortsetter å vise tillit og støtte til administrasjonen, selv i vanskelige tider.

Nøkkelen er tillit

For å sikre både vekst og overlevelse i utfordrende tider, må styrene finne en balanse mellom kontroll og støtte. Tillit og forståelse, kombinert med strategisk og kreativ tenkning, er nøkkelen til å navigere gjennom kriser og støtte gründerselskaper mot suksess. Det er på tide at styremedlemmer reflekterer over deres rolle og tilpasser sin tilnærming for å bedre støtte de selskapene de er satt til å tjene.

Du kan hele hele innlegget til Anne Kristine Lund her. 

 

Effektiv styreledelse i krisetider: En sjekkliste for å støtte og styrke startups

I utfordrende økonomiske tider står startups overfor unike utfordringer som krever både agilitet og strategisk innsikt fra styret. En proaktiv og støttende tilnærming fra styret kan være avgjørende for en startups overlevelse og fremtidig suksess.

Denne sjekklisten er utformet for å veilede styremedlemmer i å tilby konstruktiv støtte, identifisere nye muligheter, og lede selskapet sikkert gjennom krisetider.

Ved å følge disse punktene, kan styret ikke bare hjelpe til med å navigere gjennom umiddelbare utfordringer, men også legge grunnlaget for langsiktig vekst og innovasjon.

 1. Prioriter krisestyring
  Vær proaktiv i å identifisere og håndtere umiddelbare utfordringer og risikoer forbundet med krisen.

 2. Revider forretningsstrategi
  Gjennomgå og juster forretningsstrategien for å sikre at den er tilpasset den nåværende økonomiske situasjonen og markedstrendene.

 3. Fokusere på finansiell bærekraft
  Arbeid tett med ledelsen for å sikre økonomisk stabilitet, inkludert kostnadskontroll og effektiv ressursbruk.

 4. Utforsk alternative inntektsstrømmer
  Identifiser og vurder potensielle nye inntektskilder som kan diversifisere selskapets inntekter.

 5. Innover produkttilbudet
  Frem ideer og strategier for å oppgradere eller tilpasse produkter og tjenester til endrede markedsbehov.

 6. Utvid til nye markeder
  Undersøk muligheter for å utvide virksomheten til nye geografiske eller demografiske markeder.

 7. Optimaliser markedsføring
  Bidra til utvikling av kreative og kostnadseffektive markedsførings-strategier som resonnerer med målgruppen.

 8. Søk nye finansieringsmuligheter
  Vær aktiv i å finne nye kapitalkilder, inkludert lån, investorer, eller offentlige tilskudd.

 9. Styrk lederteamet
  Tilby støtte og mentorship til ledelsen for å styrke deres beslutningstaking og krisehåndtering.

 10. Kommunikasjon med interessenter
  Sikre åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører og investorer.

 11. Vurder og reduser risiko
  Identifiser potensielle risikoer og utvikle strategier for å redusere disse.

 12. Overvåk juridiske og etiske standarder
  Sørg for at selskapet opprettholder høye juridiske og etiske standarder, spesielt under press.

 13. Øk effektiviteten i styrearbeidet
  Sikre at styrets møter er fokuserte og effektive, med tydelige agendaer og mål. I så måte kan Orgbrain styreportal for gründerforetak være en god investering