Bærekraftsrapportering: En nødvendighet, ikke bare en formalitet

3 min lesing
31. oktober 2023

I en nylig publisert artikkel i Dagens Perspektiv av Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen, ble det belyst hvordan rapportering av bærekraft er mer enn en ren papirøvelse. Med stadig økende press fra både regulatoriske organer og samfunnet for øvrig, kan selskaper ikke lenger se bort fra dette. Hvorfor er dette så kritisk?

Bærekraft: Hjertet i det grønne skiftet

Som Kvalevåg riktig påpeker, er bærekraft mer enn bare klima. FNs bærekraftsmål strekker seg over 17 hovedmål og 169 delmål som inkluderer alt fra fattigdomsbekjempelse til selskapsstyring. Næringslivet er i førersetet for denne overgangen, og enhver innsats fra bedriftssiden blir nå nøye vurdert og belønnet.

Rapportering er bare starten

Med innføringen av EUs bærekraftsdirektiv og de tilhørende rapporteringskravene som trer i kraft i 2024, vil vi se en økning i antall virksomheter som må rapportere om bærekraft. Dette omfatter ikke bare de store aktørene. Mindre bedrifter kan også bli berørt, enten de er en del av et større konsern, leverandører til større selskaper, eller selger tjenester til offentlig sektor.

Konsekvensene av unnlatelse

Å lukke øynene for disse kravene kan ha store konsekvenser. Fra tap av oppdrag og forverrede finansieringsvilkår til en potensiell avslutning av forretningsforhold av finansinstitusjoner, er risikoen betydelig. Kvalevåg bemerker også at Storebrand, en av Norges største finansielle aktører, har gått ut og sagt at de kan avslutte kundeforhold som ikke oppfyller deres bærekraftskrav.

Veien fremover

For bedrifter er det avgjørende å forstå at dette ikke er en boks som bare kan krysses av. Bærekraftsrapportering må være integrert i bedriftens kjernevirksomhet og strategi. Som Kvalevåg påpeker, er det også kritisk å søke ekstern rådgivning, spesielt fra revisorer som kjenner til de spesifikke rapporteringskravene.

Konklusjon

Kvalevågs oppfordring er klar: "Ikke utsett bærekraftstiltakene. Ta grep." Dette er ikke bare en formell forpliktelse, men en gylden mulighet for virksomheter å revitalisere sin drift, motivere sine ansatte, og sikre en bærekraftig fremtid. Den tid er over hvor bærekraft kunne sees på som en sekundær bekymring. I dagens verden er det en forretningsnødvendighet.

Du kan leser hele artikkelen her: Synspunkt | Karen Kvalevåg: Rapportering av bærekraft er ingen papirøvelse

 

FNs bærekraftsmål

fns-baerekraftsmål

FNs bærekraftsmål (SDGs – Sustainable Development Goals) omfatter 17 hovedmål med 169 underliggende delmål. Når det kommer til rapportering i forbindelse med SDG-ene, bør selskaper og styrer fokusere på de målene som er mest relevante for deres virksomhet og hvor de kan gjøre størst positiv innvirkning.

Her er områdene eller temaene styret bør vurdere å rapportere på i henhold til SDGs:

 1. Ingen fattigdom: Bidrag til økonomisk vekst, jobbskaping og inntektsøkning for underprivilegerte grupper.

 2. Ingen sult: Innsats for å fremme bærekraftig landbruk, redusere matsvinn og støtte sultbekjempelse.

 3. God helse og livskvalitet: Tiltak som fremmer god helse for ansatte, kunder eller lokalsamfunn.

 4. God utdanning: Støtte til utdanningsinitiativer eller opplæringsprogrammer.

 5. Likestilling mellom kjønnene: Tiltak for å fremme kjønnslikestilling internt og eksternt.

 6. Rent vann og sanitærforhold: Innsats for å forbedre vannforvaltning eller støtte rent vann-initiativer.

 7. Bærekraftig energi for alle: Bruk av fornybar energi, energieffektivitet, etc.

 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Arbeidspraksis, rettferdig lønn og støtte til lokal økonomisk utvikling.

 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Investeringer i bærekraftig infrastruktur og teknologi.

 10. Redusert ulikhet: Innsats for å redusere ulikheter på alle nivåer.

 11. Bærekraftige byer og samfunn: Bidrag til bærekraftig urban utvikling.

 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Bærekraftige forsyningskjeder, redusere avfall og resirkulering.

 13. Bekjempe klimaendringene: Klimatiltak, redusert karbonfotavtrykk og klimatilpasning.

 14. Liv under vann: Beskyttelse av marine økosystemer.

 15. Liv på land: Bevare økosystemer, skoger og bekjempe ørkenifisering.

 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme av rettferdige forretningspraksiser og bekjempelse av korrupsjon.

 17. Partnerskap for målene: Samarbeid med andre organisasjoner, myndigheter eller selskaper for å fremme SDGs.

Selskapets rapportering bør ikke bare liste opp innsatsen, men også gi kvantitative og kvalitative data om deres fremdrift og virkninger, samt fremtidige mål. Ved å følge SDG Reporting kan selskaper sørge for at deres rapportering er i tråd med beste praksis og internasjonale standarder.