Webinar: Derfor bør ditt styre tegne styreansvarsforsikring

1 min lesing
24. mai 2022

De siste årene har det vært en eksplosiv vekst i antall erstatningssaker der styremedlemmer og daglig leder blir saksøkt på grunn av sin rolle. Mange tenker nok at «dette gjelder ikke meg», men saker fra domstolene viser at personer i alt fra små virksomheter til store konsernselskap blir saksøkt.

Det er flere tiltak som reduserer risikoen for å bli saksøkt, ikke minst å sørge for at man utøver sitt verv korrekt og profesjonelt. Men selv om du gjør alt riktig som styremedlem eller daglig leder, er du ikke sikret mot å bli saksøkt. Dette kan være tilfeller der motparten har tapt penger og ønsker å finne noen å legge skylden på. Da vil styremedlemmer og daglig leder være utsatt.

Selv om ikke motparten til slutt skulle vinne frem med et søksmål, kan det være svært kostbart å forsvare seg i flere rettsinstanser – særlig om motparten har dype lommer. De fleste vil nok også finne det ubehagelig å gå gjennom en prosess der de er saksøkt for millionbeløp selv om de mener at de ikke har gjort noe galt. Det er også en risiko for å bli presset til å gå med på et dårlig forlik fordi man ikke har ressurser til å forsvare seg skikkelig. I slike tilfeller vil nok de fleste ha satt pris på å ha med seg et forsikringsselskap som fulgte opp saken, og dekket kostnadene frem til det eventuelt foreligger en dom.

Den 31. mai kl 10.00 holder Tryg Forsikring og Orgbrain et webinaret der det vil bli gått gjennom hva en styreansvarsforsikring er, hva den dekker, hvem som kan få en slik forsikring og hva forsikringen koster.

Du kan melde deg på her.