Ekspertenes råd til hvordan du får styreverv

1 min lesing
30. august 2023

Norge har tatt drastiske skritt for å sikre kjønnsbalanse i styrene til bedrifter. Fra neste år vil 8.000 bedrifter bli påvirket av kravet om at 40 prosent av hvert kjønn må være representert i styrene, noe som har ført til en økt etterspørsel etter kvinner til styreposisjoner.

Marie-Anne Tellefsen, nytt styremedlem i Markedsføringsforeningen i Oslo (MFO), og Turid Solvang, CEO av FutureBoards, deler sine erfaringer og gir råd til de som ønsker styreverv i E24 i artikkelen: Mari-Anne (39) fikk styreverv: Dette var metoden hun brukte. De understreker viktigheten av å være synlig, nettverksbygging, forståelse av styrearbeid og å ha en klar motivasjon for å bidra.

Kaja Eidet Eikeland, administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Assessit, påpeker at selv om det er en økning i antall kvinner som søker styreverv, er det fortsatt et høyt krav om tidligere styreerfaring.

Hun gir også tips til de som ønsker styreverv, som inkluderer å være aktiv i sosiale medier, delta i samfunnsdebatten, bygge og bruke nettverk, forstå styrets og egen rolle, melde sin interesse, og søke kompetanse og hjelp hvis nødvendig.

Siden 2003 har Norge lovfestet kjønnskvotering på styrenivå for allmennaksjeselskap og offentlig eide selskaper, og senere utvidet dette til å inkludere samvirkeselskaper. Dette har inspirert en global trend, med EU-parlamentet nylig vedtar et kjønnsdirektiv som skal implementeres i alle EUs 27 medlemsland, noe som betyr at over 50 land vil ha kjønnskvotering i styrene i børsnoterte selskaper innen midten av 2026.

Les hele denne saken i E24: Mari-Anne (39) fikk styreverv: Dette var metoden hun brukte