Årets styreleder er kåret for 2020

2 min lesing
15. oktober 2020

Siden år 2000 har selskapet Styreinformasjon AS kåret årets styreleder (Chair of the Year) i Norge. Hensikten med prisen er å sette søkelyset på styrets rolle i verdiskapningen og inspirere andre styreledere til å øke verdiskapningen gjennom godt styrearbeid. Prisen deles ut av en fagjury til personer som har utmerket seg og som kan vise til en ekstraordinær suksess i sin rolle som styrets leder.

Prisen deles ut for arbeidet i ett spesifikt selskap. De nominerte finnes ved gjennomgang av selskapsdata som vurderes mot 13 kriterier, ved utsendelse av spørreskjemaer til styremedlemmer og en jury. Årets jury bestod av Fredrik Baksaas, Anne Lise Meyer, Mari Thjømøe, Kathryn Moore Baker, John Andersen jr, Per L. Saxegaard og Gunnar Eckbo. 

Den 6. oktober 2020 ble det kjent at juryen hadde kåret Jan A. Oksum – som er styreleder i Borregaard ASA – til årets styreleder. Prisen ble overrakt av fjorårets vinner John Andersen jr. I juryens begrunnelse fremkommer det blant annet følgende: 

“Årets Styreleder – “Chair of the Year” – er styreleder i et selskap som ble etablert i 1889 og børsnotert i 2012. Siden børsnoteringen har markedsverdien økt fra 2,1 milliarder kroner til 14,0 milliarder kroner. Omsetningen har i samme periode økt fra 3,9 milliarder kroner til 5,1 milliarder kroner, med EBITDA på hhv 760 millioner kroner i 2012 og 1,0 milliard kroner i 2019.

Selskapet er i dag en ledende og uavhengig aktør innenfor sitt internasjonale forretningssegment, og de leverer konkurransedyktige og bærekraftige løsninger over store deler av verden.

Som styreleder siden 2012 har styreleder satt sitt preg på selskapets utvikling og prestasjoner. I kraft av sin faglige og profesjonelle bakgrunn, samt sitt sterke engasjement for bedriften, har styrelederen spilt en viktig rolle i selskapets produkt- og forretningsutvikling. Selskapet driver et løpende forretningsdrevet innovasjonsarbeid, og har lykkes med en sterk global vekst.

Juryen har i tillegg lagt vekt på at bærekraft er en integrert del av virksomheten, faktisk i en grad som har resultert i at selskapet er kåret til verdens mest bærekraftige virksomhet innenfor sin bransje.

Det er juryens oppfatning at virksomhetens utvikling og resultater i stor grad skyldes styreleders engasjement og positive interaksjoner med så vel administrasjonen som resten av styret, samt hans tillitsfulle og profesjonelle ledelse av styrets arbeid i og mellom styremøtene.

Juryen mener han utøver et profesjonelt styrelederskap og at han er en meget verdig vinner av prisen.”

Vi gratulerer Jan A. Oksum med prisen og takker juryen og det øvrige teamet bak årets pris for sin innsats i å fremme godt styrearbeid.

Ønsker du å lære mer om styrearbeid kan du gjøre det på en nettbasert styreskole som du får tilgang til gjennom å teste ut Orgbrain sitt styrerom kostnadsfritt.