Veien til styrerommet – En 28 punkts sjekkliste for styremedlemmer

4 min lesing
1. september 2023

Å bli styremedlem i et foretak er en ærefull posisjon som bringer med seg et høyt nivå av ansvar og forpliktelser. Det kreves en rekke spesifikke ferdigheter, kunnskaper, og egenskaper for å kunne bidra effektivt til styrets arbeid og foretakets suksess.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, en forståelse av lovgivningen som regulerer foretaket og styrets virksomhet, evnen til å ta vanskelige beslutninger, evnen til å samarbeide med andre, og en forståelse av risikostyring.

Den følgende sjekklisten er utformet for å hjelpe de som vurderer å bli styremedlem i et foretak, med å vurdere sin egnethet for rollen, og å forberede seg på de utfordringene som følger med den.

Sjekklisten inneholder 26 punkter som dekker en rekke områder, inkludert selvevaluering, kommunikasjonsferdigheter, evne til å ta beslutninger, kunnskap om markedet, forståelse av corporate governance, med mer.

Hvert punkt i sjekklisten bør vurderes nøye, og det bør tas hensyn til eventuelle spesifikke krav eller forventninger som gjelder for det aktuelle foretaket eller bransjen.

Å være styremedlem er en krevende, men givende rolle. Det er viktig å være godt forberedt og å forstå hva som forventes av deg som styremedlem. Denne sjekklisten kan hjelpe deg med å vurdere om du er klar for ansvaret som følger med rollen som styremedlem, og hva du kan gjøre for å forberede deg best mulig.