Oljefondet og Orgbrain inviterer til webinar

1 min lesing
24. mai 2021

Norges Bank Investment Management («Oljefondet») er en av verdens største og mest profesjonelle investor. Hvert år stemmer Oljefondet på over 12 000 generalforsamlinger, der de har en klar formening om hvordan de skal benytte sin eiermakt.

I sin prioritering av hva de skal vektlegge når de utøver sin eiermakt har Oljefondet kommunisert at det å velge gode og velfungerende styrer er noe av det viktigste de gjør med sin stemme på generalforsamlingene.

På webinaret vil Jonas Jølle, som er Global Co-Head of Corporate Governance i Oljefondet, ta oss gjennom hva Oljefondet mener er et godt styre og hvordan de jobber for å få påvirke selskapets og de øvrige eierne.

Agenda

  • Velkommen, Jan Eigil Rydningen, CEO Orgbrain/Foreningen for bedre styrearbeid
  • Oljefondets arbeid med å fremme godt styrearbeid, Jonas Jølle, Global Co-Head of Corporate Governance i Oljefondet
  • Spørsmålsrunde
  • Oppsummering, Jan Eigil Rydningen

Foredragsholder

Jonas Jølle – Oljefondet

Jonas Jølle
Global Co-Head of Corporate Governance
Norges Bank Investment Management

Jonas Jølle er Global Co-Head of Corporate Governance i Norges Bank Investment Management («Oljefondet»), hvor han er ansvarlig for å sikre god eierstyring og ledelse i de 9 000 selskapene som Oljefondet investerer i. Sammen med et team på 8 medarbeidere driver han dialogen med selskapene og stemmer på over 12 000 generalforsamlinger i året. Jonas har tidligere jobbet for blant annet McKinsey & Company i New York og tjenestegjort som norsk diplomat i Midtøsten.

(Det er ikke lenger mulig å melde seg på webinaret)