Bruk av ChatGPT og AI i styrearbeid

4 min lesing
5. mai 2023

De fleste som har fulgt med på nyhetene de siste månedene, har fått med seg debatten etter at OpenAI lanserte ChatGPT – en språktjeneste bygget på kunstig intelligens (AI) og maskinlæring.

Det store bildet er at de fleste er svært overrasket over hvor langt teknologien har kommet, og hva den kan gjøre. Selv om noen reiser betimelige spørsmål rundt de omveltningene en slik kraftig teknologi kan føre med seg, er de fleste eksperter enige i at dette er en teknologi som vil føre til nye muligheter og men også utfordringer for næringslivet. Og endringene skjer utrolig raskt – det vil si måneder og ikke år. De mest innovative selskapene har allerede lagt planer for å ta teknologien i bruk for å oppnå økt effektivitet, få et konkurransefortrinn, gi bedre kundeservice og/eller utvikle nye produkter og tjenester.

Selv om du ikke har rukket å sette deg inn i denne nye utviklingen, er sannsynligheten stor for at du og din virksomhet likevel bli påvirket innen kort tid, om ikke annet fordi konkurrenter og markedet for øvrig vil ta dette i bruk.

Hva er så ChatGPT?

ChatGPT er en stor språkmodell («Large Language Model») som ble lansert i november 2022. ChatGPT er utviklet av OpenAI, en amerikansk stiftelse/selskap som har Microsoft som investor.

Modellen som ChatGPT benytter, har en enorm kapasitet til å lære av store mengder språkdata, og kan generere naturlige og sammenhengende setninger på en måte som ligner på hvordan mennesker snakker og skriver. Modellen har blitt trent på milliarder av ord og setninger fra internett, og har derfor en omfattende kunnskapsbase som den kan bruke til å svare på spørsmål og gi informasjon om ulike emner.

En av fordelene med ChatGPT, er at den kan tilpasses ulike formål og behov. For eksempel kan modellen brukes til å gi kundesupport, hjelpe med problemløsning, eller til å generere tekst for markedsføring eller journalistikk. Modellen kan også tilpasses til å forstå og svare på spesialisert terminologi og sjargong innenfor ulike bransjer. Den er også god til å programmere på diverse kodespråk.

En annen viktig egenskap ved ChatGPT er dens evne til å lære av interaksjoner med mennesker. Modellen kan justeres og forbedres basert på tilbakemeldinger og korrigeringer fra menneskelige brukere. Dette gjør at modellen stadig kan forbedre sine svar og tilpasse seg nye situasjoner og utfordringer.

Den opprinnelige utgivelsen av ChatGPT var basert på GPT-3.5. En versjon basert på GPT-4, den nyeste OpenAI-modellen, ble lansert i mars 2023, men er enn så lenge kun tilgjengelig på en begrenset basis.

Som alle andre AI-modeller har ChatGPT visse begrensninger. Noen ganger kan ChatGPT generere innhold som fremstår tilforlatelig, men som er feilaktig eller meningsløst. Dette kalles gjerne for «hallusinering». Den kan også lage innhold som inneholder skjevheter og stereotypier. Modellen kan for eksempel ha vanskeligheter med å forstå kontekst og nyanser i språket, og kan derfor noen ganger gi upassende eller feilaktige svar. Det er derfor viktig å bruke ChatGPT med forsiktighet og alltid evaluere svarene på en kritisk måte.

Over tusen teknologieksperter har signert på et åpent brev der de advarer mot å fortsette utviklingen av AI-systemer som er kraftigere enn GPT-4 og ber om en midlertidig pause for å sikre at menneskeheten ikke mister kontrollen.

Orgbrain tilbyr ChatGPT i sine tjenester

Orgbrain leverer en programvare som inneholder en rekke funksjoner som gjør det enklere å holde orden på oppgaver og prosesser relatert til styret, eierne og ledelsen. Som endel av vårt kontinuerlige arbeide med å forbedre og utvide våre produkter og tjenester, har vi Orgbrain valgt å integrere teknologien fra ChatGPT i vår programvare. Vi har i tillegg tilpasset modellen fra ChatGPT, slik at modellen i større grad skal passe til våre funksjoner og tjenester. AI-teknologien vil kun være tilgjengelig for virksomheter og brukere som aktiv samtykker til å benytte seg av denne. Tjenesten er kostnadsfri å benytte.  

Det Orgbrain i første omgang tilbyr av AI-hjelp i sin programvare er å:

 • lage forslag til tekst til et agendapunkt basert på tittelen
 • skrive forslag til vedtak basert på teksten som er lagt inn på saken
 • utforme forslag til protokoll basert på beskrivelsen på agendapunktet
 • utvide korte tekster/nøkkelord til en lengre tekst med godt språk
 • gjennomføre en språkvask, der AI retter skrivefeil og gjør teksten lettere å lese
 • oversetter tekst til enten engelsk, norsk bokmål eller norsk nynorsk
 • få besvart egne spørsmål og få individuell bistand.

AI-hjelpen er tilgjengelig i alle teksteditorer i portalen. Det er bare å klikke på teksteditoren, og velge at AI-hjelp ønskes, så vil AI-hjelpen vises som et ikon.

AI-ikonet gir tilgang til en meny med muligheter knyttet opp mot den konkrete modulen du er inne i. Dersom du for eksempel er inne i teksteditoren der man skriver protokoll, vil du blant annet få frem et menypunkt som heter «Lag forslag til protokoll».

Fordeler en slik AI-hjelp gir våre brukere er blant annet:

 • Sparer mye tid ved administrasjon av styrearbeidet
 • Får bedre kvalitet på tekster i innkallingen, vedtak og protokoll
 • Får en «Styresekretær» gjennom AI som er tilgjengelig 24/7
 • Administrasjon av styrearbeidet blir enklere, bedre og mer effektiv

Orgbrain sender ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon til ChatGPT ved bruk av tjenesten, men i likhet med et Google-søk må brukerne selv vise varsomhet med hvilken informasjon som skal oversendes til tjenesten. Orgbrain har satt opp kommunikasjonen med OpenAI tjenesten slik at våre kunders data ikke vil bli benyttet til å trene opp fremtidige modeller, eller bli lagret mer enn nødvendig for å fange opp misbruk.

Orgbrain sitt arbeid med å ta i bruk AI-teknologi er fortsatt i en tidlig fase, og vi ser for oss at vi i fremtiden vil kunne tilby flere nye tjenester og forbedringer basert på denne teknologien.

Dersom du ikke har konto, kan du kostnadsfritt teste ut programvaren og AI-hjelpen her.