Nå kan du dele mapper i datarommet med andre organisasjoner

1 min lesing
22. desember 2021

Orgbrain har i sin styreportal et datarom der virksomheten kan lagre og dele dokumenter. Filer som lastes opp på møter, blir automatisk lagret strukturert i datarommet.

Selve lagringen skjer i Norge gjennom underleverandøren Microsoft Azure. Filene er lagret kryptert og med replikering med to redundante to kopier. Databasen er tilsvarende satt opp med replikering med tre redundante kopier.

Datarommet inneholder flere mapper som har forskjellig tilgangsnivåer. For eksempel er det en mappe som styret har tilgang til og en annen mappe som aksjonærer har tilgang til. Den enkelte bruker har også et privat område der personlige filer kan lagres.

De som er gitt administratorrettigheter vil kunne lage nye mapper samt laste opp og slette dokumenter. De øvrige brukerne med tilgang vi ha leserrettigheter. Det er også mulig å signere dokumenter som ligger i datarommet elektronisk.

Ny funksjon – «Opprett delt mappe»

Orgbrain lanserer nå en ny funksjonalitet som i datarommet heter «Opprett delt mappe». Dette er en funksjon der administrator kan opprette en mappe som kan deles med andre organisasjoner som er i samme konsernstruktur eller øvrige organisasjoner der du er administrator. Dette er for eksempel en fin måte for et konsern å å legge ut informasjon, maler og lignende som gjelder for alle datterselskaper i konsernet.

 

Datarom